Veelgestelde vragen over maatregelen en versoepelingen

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de maatregelen en versoepelingen in Nederland. Dit overzicht wordt aangevuld.

Horeca

Lees ook de veelgestelde vragen over horeca op de website van Rijksoverheid.

Welke regels gelden er voor de horeca?

Alle horeca is gesloten. Dit geldt ook voor coffeeshops. 

Is afhalen nog wel mogelijk?

Afhalen bij horeca en coffeeshops mag wel. Afhaalloketten bij coffeeshops sluiten om 20:00. Afhaallocaties sluiten om uiterlijk 02:00. Na 20:00 mag er geen alcohol meer worden verkocht.

Is alle horeca gesloten?

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
Mag een horecaondernemer zijn horeca sluiten maar bijvoorbeeld individuele tafels gaan verhuren?

De horeca moet gesloten worden. De inrichting mag alleen (deels) open als de andere functie past binnen de reguliere exploitatie. Verhuur van individuele tafeltjes terwijl dat "normaal" niet gebeurt, is dus niet toegestaan.

Mag aan hotelgasten ná 20:00 uur nog alcohol geschonken worden?

Alcoholverkoop in hotels is verboden na 20:00 uur. Wanneer de kamer is voorzien van een minibar, mag deze geen alcoholhoudende dranken bevatten tenzij deze door de hotelgast(en) zelf is aangeschaft.

Mag de eet- en drinkgelegenheid in een hotel voor hotelgasten nog steeds tot 22:00 uur open zijn?

Er is geen beperking in de openingstijden van eet- en drinkgelegenheden in hotels voor zover het gasten betreft. Alcoholverkoop na 20:00 uur is niet toegestaan.

Kunnen dagvergaderingen (zonder overnachting) wel of niet plaatsvinden in een hotel?

Ja, tot max 30 personen per zelfstandige ruimte met in achtneming van de aanvullende bepalingen uit de NV. Er mag géén eten en drinken verstrekt worden want het zijn geen hotelgasten.

Geldt voor de eet- en drinkgelegenheid in een hotel nu de max van 30 personen?

Nee, hotels vallen (voor zover het gaat over hotelgasten) onder de uitzondering Dit staat in de noodverordening in art. 2.1 lid 2, sub N.

Mag de bedrijfskantine nog wel open zijn?

Ja, die is uitgezonderd in de definitie van eet- en drinkgelegenheden.

Evenementen

Lees ook de veelgestelde vragen over evenementen op de website van Rijksoverheid.

Mag ik nog een evenement organiseren?

Nee, het organiseren van een evenement is verboden. 

Zijn er uitzonderingen op het verbod om evenementen te organiseren?

Er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen volgens de Wet openbare manifestaties
  • Markten voor levensmiddelen

Sport

Lees ook de veelgestelde vragen over sport op de website van Rijksoverheid.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Ja. Maximaal 4 personen mogen samen sporten. Voor binnen sporten zijn maximaal 30 personen toegestaan per zelfstandige ruimte.

Kan ik nog wel trainen?

Volwassenen ouder dan 18 jaar mogen alleen trainen in kleine groepen. Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen.

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

Wat is het maximaal aantal mensen waarmee je op een sportveld buiten mag zijn? Mogen dit eindeloos groepjes van 2 zijn?

Het is verboden sport te beoefenen in een groep van meer dan 2 personen. Het maximaal aantal personen wordt bepaald door beschikbare buitenruimte. Er mogen wel meerdere groepen van 2 sporten, maar het is bijvoorbeeld niet de bedoeling dat een voetbaltrainer zijn team van 16 personen opsplitst in 8 x 2 spelers.

Onderwijs

Lees ook de veelgestelde vragen over onderwijs op de website van Rijksoverheid.

Blijven scholen open?

Ja, scholen blijven open. Onderwijs op het MBO, HBO en bij universiteiten is wanneer mogelijk digitaal.

Moet ik een mondkapje op binnen onderwijsinstellingen?
  • Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes niet nodig zijn. Bij jonge kinderen is de kans op besmetting klein en zijn de risico’s beperkt
  • Leerlingen en onderwijspersoneel krijgen het dringende advies om op alle scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs een mondkapje te dragen buiten de les
  • In het mbo en hoger onderwijs is het dringende advies aan studenten en personeel om een mondkapje te dragen buiten de les

Lees meer over mondkapjes op de website van Rijksoverheid.

Cultuur en vrije tijd

Kijk voor de veelgestelde vragen cultuur op de website van Rijksoverheid.

Kan ik nog naar een museum of bibliotheek?

Dat kan, maar u moet van tevoren een tijdsvak reserveren, dit kan voor maximaal 1 huishouden of 4 personen uit een ander huidhouden. Er mogen maximaal 30 personen binnen zijn. 

Overig

Hoeveel mensen mag ik thuis ontvangen?

Het dringende advies is om thuis, zowel in huis als in de tuin of op het balkon, maximaal 2 personen per dag te ontvangen. Dit is exclusief kinderen t/m 12 jaar.

Met hoeveel mensen mag ik afspreken?

Buiten uw woning mag uw gezelschap uit maximaal 2 personen of uit uw eigen huishouden bestaan. Bijvoorbeeld wanneer u de hond uitlaat. Lees meer over gezelschappen op de website van Rijksoverheid.

Zijn er uitzonderingen op het maximale aantal personen binnen en buiten?

Er zijn een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor betogingen en uitvaarten. Kijk voor alle uitzonderingen op de website van Rijksoverheid.