Veelgestelde vragen over zorg en welzijn

Hier vindt u de meest gestelde vragen over de zorg. Dit overzicht wordt aangevuld.

Staat uw vraag hier niet tussen? Kijk dan even tussen de vragen en antwoorden van het RIVM.

Komt mijn huishoudelijke hulp nog wel? 

U kunt een beroep blijven doen op hun huishoudelijke hulp. In de meeste gevallen kan de aanbieder nog steeds huishoudelijke hulp inzetten. Daarbij wordt rekening gehouden met huishoudelijke hulpen die zelf (kleine) kinderen hebben en daardoor niet altijd volledig inzetbaar zijn. Aanbieders regelen daarvoor flexibele inzet van huishoudelijke hulp om zoveel mogelijk inwoners te helpen. 

Hoe staat het met het asiel- en vluchtelingenwerk? 

Ook hier wordt meer op afstand gewerkt. Spreekuren op locatie vinden nog wel plaats, mogelijk met aangepaste tijden en dagen. 

Welke maatregelen neemt gemeente Arnhem om daklozen te beschermen?

Het aantal opvanglocaties is uitgebreid. Vier groepen daklozen worden op verschillende locaties opgevangen. De daklozen kunnen zich melden voor opvang bij IrisZorg Remisestraat (volwassenen), Stoelenproject (volwassenen) en Jonahuis (jongeren 18-27). Deze instellingen bepalen i.s.m. VGGM welke opvanglocatie passend is.

  • Daklozen die niet verslaafd zijn, en waarbij geen (vermoeden van) besmetting met het coronavirus is. Voor zover de capaciteit van het Jonahuis en het Stoelenproject dat toelaat, blijven zij daar. Gezien de RIVM-richtlijnen is op deze locaties minder capaciteit beschikbaar. Bij de Doorstroomvoorziening Remisestraat wordt deze groep geheel weggehaald. Voor deze groep is een cruiseschip aan de Nieuwe Kade ter beschikbaar. De regie op de toegang is in handen van VGGM (Centrale Toegang), begeleiding door IrisZorg in samenwerking met andere opvanglocaties. Er zijn op dit moment 38 daklozen in beeld voor deze vorm van opvang. De capaciteit van het schip is 68. 
  • Daklozen die niet verslaafd zijn, en waarbij een (vermoeden van) besmetting met het coronavirus is. De Herberg behorend bij het Dominicanenklooster in Huissen is sinds 17 april gesloten vanwege het geringe aantal cliënten. Indien de vraag naar isolatieplekken bij de reguliere opvanglocaties toeneemt zal de Herberg de opvang hervatten. 
  • Daklozen die verslaafd zijn, en waarbij geen (vermoeden van) besmetting met het coronavirus is. Deze groep wordt geconcentreerd in de Doorstroomvoorziening Remisestraat. 
  • Daklozen de verslaafd zijn, en waarbij een (vermoeden van) besmetting met het coronavirus is. Voor zover de capaciteit in de Doorstroomvoorziening dit toelaat blijven zij daar in isolatie.  

Verder hebben IrisZorg, ProPersona, RIBW Arnhem Veluwe Vallei en RIBW Nijmegen Rivierenland in Nijmegen een bovenregionale voorziening gecreëerd voor verwarde personen, cliënten beschermd wonen en daklozen met psychiatrische problematiek en/of verslavingsproblematiek (d.w.z. medicatie). 

Voorzieningen overdag 

  • Het Kruispunt is vanaf 15 juni weer open volgens de reguliere openingstijden. Van maandag t/m zaterdag van 10:00 – 13:00 uur (koffie) en van 16.30 – 19:00 uur (maaltijd). Dit met in acht neming van de RIVM maatregelen, waardoor bezoekers enkel in groepjes worden toegelaten.
  • Het Stoelenproject heeft de openingstijden verruimd en is dagelijks open van 20.00 tot 10.00 uur. Op zondag verzorgt het Stoelenproject een warme maaltijd. 
  • De Soepfiets van het Leger des Heils rijdt op maandag met koffie en broodjes (verzorgd in samenwerking met SWOA) langs plaatsen waar daklozen vaak verblijven, zoals Park Lauwersgracht, rond Rozet en rond Arnhem Centraal. 
  • Op zondagmiddagen staat de Soepkar van De Zwervers (Straatzaken) in Park Lauwersgracht om maaltijdpakketjes aan dak- en thuislozen uit te delen. 
Welke gevolgen heeft het coronavirus voor het verstrekken van hulpmiddelen? 

Kijk hiervoor op de website van medipoint. Heeft u vragen? Stuur dan een mail naar wmo.arnhem@medpoint.nl. U kunt ook bellen naar 026 32 02 380.

In Arnhem zijn verschillende locaties waar u op vertoon van een pasje een scootmobiel kunt huren. U kunt nog bij drie poolpunten een scootmobiel lenen:
•    Winkelcentrum Kronenburg, Kronenburgpassage 101
•    Medipoint WMO Showroom, Hazenkamp 24
•    Zorg en Welzijn Arnhem, Kramersgildeplein 1 (nabij winkelcentrum Presikhaaf)

Wat doen specialistische zorgaanbieders?

Zorgaanbieders hebben een brief ontvangen over het volledig herstarten van de zorg binnen "het nieuwe normaal". De beroepsorganisaties hebben richtlijnen uitgewerkt die voor de verschillende zorgvormen gaan gelden; het is onze bedoeling dat de zorgorganisaties dit uiterlijk 1 juli overgenomen hebben in hun dienstverlening. Mochten er zorgorganisaties zijn die redenen hebben om hier niet aan te kunnen voldoen, dan dienen zij contact met ons op te nemen (uiterlijk 24 juni) zodat in samenwerking gezocht kan worden naar een oplossing. Mail: inkoop@inkoopsdcg.nl.