Veelgestelde vragen over het onderwijs

Hier vindt u de meest gestelde vragen over het onderwijs. Dit overzicht wordt aangevuld.

Staat uw vraag hier niet tussen? Kijk dan even tussen de vragen en antwoorden van het RIVM.

Noodopvang voor kinderen van ouder(s) in cruciale beroepsgroep

Hoe zit het met de noodopvang voor kinderen van ouder(s) in cruciale beroepsgroep?

Met het sluiten van de scholen en de kinderopvang, op 16 maart, is noodopvang ingericht. Vanaf dat moment was noodopvang beschikbaar op scholen en op de kinderopvang, buitenschoolse opvang en bij gastouders, voor kinderen van ouders in een cruciaal beroep en voor kinderen in kwetsbare situaties.

Per 11 mei zijn scholen en BSO weer voor 50% open, de kinderopvang en de gastouderopvang is weer helemaal open. Vanaf 8 juni zullen ook alle scholen en BSO's weer helemaal open zijn.

Dit betekent dat de noodopvang overdag per 8 juni eindigt. De gemeente stopt per 8 juni ook met het verzorgen van noodopvang voor ouders die voorheen geen gebruik maakten van kinderopvang of BSO.

Op 8 juni stopt ook de vergoeding die ouders van de overheid ontvangen voor het doorbetalen van de eigen bijdrage voor de kinderopvang. Deze vergoeding geldt voor de periode van 16 maart tot 8 juni.

Wanneer mag mijn kind naar een noodopvang worden gebracht?

We verzoeken dringend om eerst te kijken of kinderen thuis opgevangen kunnen worden. De druk op de kinderopvang en de scholen is groot. Mocht dat niet lukken, dan kunnen kinderen waarvan in ieder geval één van de ouders werkzaam is in een cruciale beroepsgroep naar een noodopvang. Via de lijst met cruciale beroepsgroepen van de Rijksoverheid kunt u zien of u werkzaam bent in een cruciale beroepsgroep. De noodopvang is alleen bedoeld voor kinderen van 0-12 jaar. In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen tot 14 jaar worden opgevangen.

Voor kwetsbare kinderen in een onveilige thuissituatie is ook noodopvang beschikbaar. De school of het kinderdagverblijf en het sociaal wijkteam bepalen of een kind hier voor in aanmerking komt.

Normaal gesproken maak ik geen gebruik van kinderopvang. Kan ik mijn kind toch naar de noodopvang brengen?

Ja. In de huidige situatie geldt dat u, wanneer u behoort tot een cruciale beroepsgroep, uw kind naar een noodopvang mag brengen ook als u daar normaal gesproken geen gebruik van maakt.  In het geval u daar gebruik van wilt maken, kunt u een e-mail sturen naar noodopvangkinderen@arnhem.nl. Graag uw telefoonnummer in de e-mail vermelden, dan nemen wij contact met u op.

Is er 24 uurs opvang beschikbaar?

Ja, er is 24 uurs opvang beschikbaar. Ouders kunnen via noodopvangkinderen@arnhem.nl 7 dagen per week, 24 uur per dag opvang aanvragen. 

Mijn kind vertoont ziekteverschijnselen. Mag hij of zij toch naar de opvang?

Nee, kinderen met ziekteverschijnselen mogen niet naar de noodopvanglocatie worden gebracht. Zij moeten thuisblijven. Kijk voor de laatste informatie op de website van het RIVM

Ik behoor niet tot een cruciale beroepsgroep, mag mijn kind toch gebruik maken van de noodopvanglocatie?

In principe kunt u dan geen gebruik maken van de noodopvang.

Indien u verkeert in een nijpende thuissituatie is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat u toch gebruik kunt maken van de noodopvang. Uw vraag kunt u sturen naar noodopvangkinderen@arnhem.nl. Graag uw telefoonnummer vermelden, dan nemen wij contact met u op. 

Wat zijn de kosten voor de noodopvang?

Er zijn geen extra kosten verbonden aan noodopvang voor kinderen. Ouders die nu geen gebruik (kunnen) maken van opvang, vragen we ingeschreven te blijven en te blijven betalen. Dit zorgt dat we ook in de toekomst nog kinderopvang hebben. Het Rijk kondigde eerder al een compensatieregeling aan voor kinderopvang.

Het lukt mij niet om opvang te regelen, maar ik werk niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur, wat nu?

De noodopvang is hier niet voor bedoeld. Ga in gesprek met uw werkgever over een oplossing. 

Moet ik de kinderopvang blijven betalen?

Ja, wij vragen u om gewoon ingeschreven te blijven en te blijven betalen. U behoudt het recht op toeslag, ook als u thuis werkt of tijdelijk niet werkt. Door de opvang te blijven betalen, zorgen we er samen voor dat kinderopvangorganisaties tijdens deze crisis niet in de problemen komen. 

Voor uitgebreide informatie over de kosten van de kinderopvang, toeslagen en financiële compensatie verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid


Basisscholen

Wanneer mogen basissscholen weer helemaal open?

Op 8 juni gaan basisscholen weer gewoon open. Ook de buitenschoolse opvang. Alle kinderen gaan vanaf dan weer gewoon naar school en de opvang. 


Middelbare scholen

Wanneer gaan middelbare scholen weer open?

Middelbare scholen gaan vanaf dinsdag 2 juni weer open. Het gaat om voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Leerlingen en leraren houden 1,5 meter afstand. Om daar aan te houden gaan nog niet alle jongeren tegelijk naar school.


Middelbaar- en hoger onderwijs

Wanneer gaan het mbo, hbo en universiteiten weer open?

Op 15 juni beginnen met mbo, het hbo en de universiteiten weer. Ze gaan nog niet helemaal open. Ze beginnen met bijvoorbeeld examens en praktijklessen.

Hoe loopt het bij de ROC's en het hoger onderwijs?

Ook de ROC's en het hoger onderwijs verzorgen onderwijs op afstand. De locaties van ArtEZ zijn gesloten, het pand van de HAN is wel toegankelijk.

Blijft het coronavirus onder controle? Dan streven we ernaar om op het mbo vanaf 15 juni weer examens af te nemen en praktijklessen te geven. Ook hier geldt de voorwaarde dat het coronavirus onder controle moet zijn. Er wordt een plan gemaakt om te zijner tijd het mbo verder open te stellen en ook het hoger onderwijs weer te openen.

Kijk voor meer informatie op de websites van het Rijn Ijssel, ArteZ en de HAN.