Samen voor een klimaatbestendig Arnhem

Tijdens een door Casa en platform Arnhem Klimaatbestendig georganiseerde bijeenkomst over klimaatadaptatie op 6 oktober hebben de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland als eersten de Arnhemse intentieverklaring klimaatadapatie getekend.

Ook ontwikkelaars BPD en Konder Wessels hebben de intentieverklaring (pdf, 269kB) ondertekend. 

Wapenen tegen klimaatverandering

Deze zomer ontvouwde Arnhem haar plannen in de Stategie klimaatadaptie Arnhem 2020-2030 (pdf, 47MB) om zich te wapenen tegen het extreme weer en de gevolgen daarvan voor de leefbaarheid in de stad. Zo wil de stad 10 procent minder verharding in de stad, schaduwroutes aanleggen en meer groen toevoegen.

Kern van het plan is dat de gemeente alleen succesvol kan zijn door samen te werken. Met individuele bewoners, maar ook met professionele partijen zoals provincie, waterschappen, woningcorporaties en onderwijsinstellingen.  

Livestream terugkijken

U kunt de livestream van de bijeenkomst op 6 oktober terugkijken

Gedeputeerde ondertekent intentieverklaring

Wethouder Bouwkamp ondertekent intentieverklaring