TONK: nieuwe regeling voor huishoudens in financiële nood

De gemeente gaat de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) uitvoeren. Op dit moment is er nog niet veel bekend over de regeling. Wij houden u op de hoogte!

Wat is TONK?

Door de coronacrisis kunnen huishoudens te maken krijgen met onvoorziene en plotseling terugval van hun inkomen. Zij kunnen hierdoor de noodzakelijke kosten niet meer betalen. Woonkosten is meestal de grootste kostenpost in een huishouden. De overheid heeft een noodmaatregel aangekondigd: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). Dit is een tijdelijke aanvulling op de bestaande Bijzondere Bijstand en is speciaal bedoeld voor mensen die niet in aanmerking komen voor de bestaande regelingen.

Aanvragen TONK naar verwachting begin maart

De verwachting is dat de TONK vanaf begin maart 2021 bij de gemeente kan worden aangevraagd. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Het is nu nog niet duidelijk wie ervoor in aanmerking komen en wat de randvoorwaarden en regels zijn. Meer informatie over de regeling en hoe u dit kunt aanvagen volgt zo spoedig mogelijk.