Uitvoering Renaissance van de Velperweg begin 2024

De werkzaamheden in het kader van het project Renaissance van de Velperweg starten in het eerste kwartaal van 2024. Het gaat om het deel van de Tivolilaan tot aan de A12. Dit deel wordt heringericht. Er komt bijvoorbeeld meer groen en de weg wordt veiliger gemaakt. De uitvoering is later dan gepland. Dit heeft verschillende oorzaken.

De uitvoering van het project Renaissance van de Velperweg zou in de zomer van 2023 starten. Om het project goed voor te bereiden en daarna uit te voeren moeten we als gemeente met verschillende partijen afspraken maken. 

Groot en complex

Zo wordt het werk aan de trolley bovenleiding uitgevoerd door Connexxion. Onder de grond moeten Vitens en Liander voor ons aan de slag (onder andere bij het riool en bij kabels en leidingen). Connexxion heeft dit jaar helaas geen capaciteit om de werkzaamheden uit te voeren. Ook nemen de voorbereidingen van de nutsbedrijven meer tijd in beslag dan verwacht. Dat komt door de grootte en complexiteit van het werk.

Planning verschillende aannemers

Het verschuiven heeft ook invloed op de planning van de aannemers Van Vulpen, voor de nutsbedrijven en onze aannemers Hoornstra en Boskalis die de uitvoering gaan doen. Met deze partijen zijn we nu in overleg om de alle planningen op elkaar af te stemmen. De verwachting is nu dat het werk in het eerste kwartaal van 2024 begint.

Bewonersavond en projectinfo

Als alle planningen op elkaar zijn afgestemd wordt er voor omwonenden een bewonersavond georganiseerd. Dat is rond de zomer (maar niet in de zomervakantie). Op www.arnhem.nl/velperweg vindt u meer projectinformatie.