Recente nieuwsberichten

Hier vindt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten van de gemeente Arnhem.

 • Binnenstad Arnhem beter bereikbaar door nieuwe fietsstalplaatsen 29 maart 2017 WETHOUDER RITSEMA PLAATST EERSTE FIETSENREK

  De gemeente plaatst ongeveer 250 extra fietsparkeerplaatsen in de Arnhemse binnenstad. Voldoende fietsstalplaatsen voor bezoekers en bewoners stimuleert het fietsen en draagt bij aan de bereikbaarheid van de binnenstad.

 • Arnhemse statushouders begeleid naar hoger onderwijs en arbeidsmarkt 29 maart 2017

  De gemeente Arnhem, de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF en de HAN investeren in de doorstroom van hoogopgeleide statushouders naar het hoger onderwijs. Dat doen zij door de samenwerking te intensiveren. De verwachting is dat de komende twee jaar zo'n 15 Arnhemse statushouders per kalenderjaar gebruik kunnen maken van het traject om door te stromen binnen het onderwijs.

 • Plan diftar verder uitgewerkt 29 maart 2017

  De Arnhemse gemeenteraad is maandag 27 maart akkoord gegaan met de invoering van diftar. Dat betekent dat we in Arnhem gaan werken met variabele tarieven voor de afvalinzameling. De raad stelt wel drie voorwaarden: een voorziening voor de inzameling van GFT-afval bij hoogbouw, de mogelijkheid om kleine zakken restafval aan te bieden en een oplossing voor mensen met veel medisch afval. Het college zal de gedetailleerde plannen in juni aan de raad voorleggen.

 • Gemeentepagina Arnhemse Koerier 29 maart 2017 28 maart 2017, pdf, 3MB

  Dit is de gemeentepagina in de Arnhemse Koerier. Datum: 29 maart 2017. Week 13.

 • Opening Airborne at the Bridge 29 maart 2017

  Op donderdag 30 maart wordt de nieuwe locatie Airborne at the Bridge aan de Rijnkade 150 in Arnhem officieel geopend. Airborne at the Bridge vertelt over de hevige gevechten die in september 1944 bij de Rijnbrug in Arnhem plaatsvonden.

 • Tien Arnhemse organisaties tekenen tegen schuldenstress 27 maart 2017

  Vrijwel alle schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens, tekenden vandaag voor de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Het gaat om Menzis, NUON, Vitens, de woningcorporaties Volkshuisvesting, Vivare en Portaal en de gemeente Arnhem zelf.

 • Bouwen in het groen: op een goede manier doen 28 maart 2017

  Arnhem moet ook in de toekomst een woonstad zijn waar het voor iedereen aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven. Om dit mogelijk te maken worden in Arnhem de komende 10 jaar minimaal 5.500 nieuwe woningen gebouwd, voor alle doel- en inkomensgoepen.

 • Burgerlijke Stand gemeente Arnhem van 20-03-2017 tot en met 24-03-2017 27 maart 2017

  Deze publicatie vindt plaats met toestemming van betrokkenen.

 • Werkzaamheden op hoek Weerdjesstraat/Nieuwstraat 24 maart 2017

  Vanaf komende woensdag 29 maart gaat op de Weerdjesstraat ter hoogte van de kruising met de Nieuwstraat gewerkt worden aan de weg. Het gaat om voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Weerdjesstraat en de aanleg van de Sint Jansbeek in de Nieuwstraat.

 • Hedwig Kauffman manager samenwerking Airbornegemeenten 23 maart 2017

  Op 17 september 2016 ondertekenden de Airbornegemeenten Arnhem, Ede, Overbetuwe en Renkum, samen met het Vfonds en de provincie Gelderland een intentieverklaring. Doel: intensiever samenwerken om zo het verhaal van de Slag om Arnhem krachtiger uit te dragen en gedurende het hele jaar meer inwoners en bezoekers van de regio te interesseren voor de geschiedenis van de Slag om Arnhem. De vier gemeenten hebben gezamenlijk Hedwig Kauffman aangesteld als manager Airborneregio om aan deze samenwerking invulling te geven.