Alle nieuwsberichten

Hier vindt u een overzicht van de nieuwsberichten van de gemeente Arnhem van de afgelopen maand.

 • 112 weer bereikbaar 24 juni 2019

  De landelijke 112-storing is opgelost. Dit betekent dat 112 weer bereikbaar is. Dit geldt ook voor de andere gebruikelijke kanalen van de hulpdiensten.

 • Attero BV nieuwe afvalverwerker voor de regio 20 juni 2019

  De Milieusamenwerking Regio Arnhem heeft de verwerking van fijn en grof huishoudelijk afval Europees aanbesteed. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding is definitief gegund aan Attero BV uit Wijster. De afvalverwerker start op 1 januari 2020.

 • Veel meldingen eikenprocessierups 19 juni 2019 eikenprocessierups

  Net als in de rest van Nederland krijgt de gemeente Arnhem momenteel veel meldingen binnen over de eikenprocessierups. Vanwege het grote aantal meldingen lukt het ons niet om alle overlast op korte termijn op te lossen. We hopen op uw begrip.

 • Huisvuilwagen op waterstof in regio Arnhem-Nijmegen 18 juni 2019 BAS_9735

  In de regio Arnhem-Nijmegen gaat een huisvuilwagen op waterstof rijden. De waterstofwagen is een resultaat van HECTOR: een samenwerkingsproject van 7 Europese steden, waaronder de gemeente Arnhem. SUEZ, specialist in afval- en grondstoffenmanagement, en Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) participeren in dit project.

 • De bijeenkomst over bomenplan verplaatst naar 2 juli 14 juni 2019

  De ideeën en ambities voor het nieuwe bomenbeleid hebben dusdanig financiële gevolgen dat is besloten om een weloverwogen afweging te maken. Het feit dat de gemeente in financieel zwaar weer zit speelt daarbij ook een rol.

 • Arnhem verwelkomt nieuwe Nederlanders 13 juni 2019 naturalisatie 11 juni 2019

  Op dinsdag 11 juni 2019 zijn bij de naturalisatieceremonie 19 inwoners van Arnhem genaturaliseerd tot Nederlander.

 • Arnhem staat stil bij 20 jaar vriendschapsrelatie met Wuhan 12 juni 2019 Vriendschapsrelatie Wuhan-Arnhem - Bij de waterstofbus

  Met een ontvangst van een Chinese delegatie in het stadhuis en een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum stond de gemeente Arnhem gisteren stil bij het feit dat Arnhem en Wuhan 20 jaar een vriendschapsrelatie onderhouden. Wethouder Jan van Dellen van Economische Zaken ontving samen met een aantal vertegenwoordigers uit het Arnhemse bedrijfsleven op dinsdag 11 juni een delegatie uit Wuhan onder leiding van locoburgemeester Long Lianwen.

 • Plan van aanpak voor meer standplaatsen voor woonwagenbewoners 03 juni 2019

  De gemeente Arnhem gaat samen met de woningcorporaties een plan van aanpak maken over hoe, in hoeverre en op welke termijn de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens kan worden ingevuld. Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat de Arnhemse woonwagenbewoners er 98 extra standplaatsen willen hebben. In dat plan van aanpak wordt ook opgenomen hoe eventuele uitbreiding van het aantal standplaatsen planologisch kan worden ingepast en of dat financieel haalbaar is. Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem wordt bij de plannen betrokken.

 • Vergunning horecagelegenheid Bar 41 ingetrokken 31 mei 2019

  De vergunning van horecagelegenheid BAR41 aan de Varkensstraat is definitief ingetrokken. Op 6 april van dit jaar besloot burgemeester Ahmed Marcouch na een ernstig geweldsincident de horecagelegenheid te sluiten. Ook sprak hij toen het voornemen uit om de vergunning voor deze gelegenheid in te trekken. Met het besluit van 29 mei 2019 is die sluiting nu definitief.

 • Stadsgesprek 20 juni concept-bomenbeleid 29 mei 2019 bomenbeleid

  De afgelopen maanden hebben vele Arnhemmers meegepraat en meegedacht over het nieuwe bomenbeleid. Kom op 20 juni ook en bekijk zelf wat de gemeente met deze ideeën heeft gedaan en wat er in het nieuwe bomenbeleid komt te staan.

 • Proef met gratis grofvuil ophalen in 3 wijken 28 mei 2019

  In de wijken Geitenkamp, Arnhemse Allee en Malburgen wordt de komende periode een proef gehouden met het gratis laten ophalen van grofvuil. Doel van deze proef is om te onderzoeken in hoeverre een dergelijke service bijdraagt aan een schonere openbare ruimte. Na de proefperiode wordt bepaald of er voor de hele gemeente een vervolg komt. Inwoners uit de deelnemende wijken worden persoonlijk geïnformeerd over de proef.

 • Binnenstadondernemers kunnen makkelijker van hun afval af

  In de Arnhemse binnenstad wordt voor huishoudens dit najaar het omgekeerd inzamelen ingevoerd. Om ook de kleinere ondernemers in de binnenstad, die nu nog hun restafval in losse zakken aanbieden, mee te laten profiteren van deze manier van afvalinzamelen worden zij in de gelegenheid gesteld om daaraan mee te doen.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie