Start werkzaamheden St. Jansbeek in binnenstad

Dinsdag 14 februari 2017 was een historische dag voor Arnhem. Vandaag is een start gemaakt met het weer bovengronds brengen van de Sint Jansbeek in hartje Arnhem. Gedeputeerde Bea Schouten van de provincie Gelderland, heemraad Antoinet van Helvoirt van Waterschap Rijn en IJssel en wethouder Gerrie Elfrink van de gemeente Arnhem staken de eerste schop in de grond. De stad Arnhem is ontstaan aan de Sint Jansbeek. De beek vormde destijds de levensader van de stad. Later verdween die weer uit het straatbeeld en ging ondergronds om plaats te maken voor het toenemende autoverkeer.

De Sint Jansbeek stroomt van het vanuit het noorden van Arnhem, via park Sonsbeek naar de binnenstad. In de Transvaalbuurt, grenzend aan Sonsbeek, werd in 2005 al een deel van de beek bovengronds gebracht. In de binnenstad zal de beek, over een lengte van zo'n 800 meter, vanuit de Beekstraat via het Kerkplein en de Nieuwstraat in de Rijn stromen. Mede dankzij inspanningen van Stichting Jansbeek Boven Water gaat de historische beek weer zichtbaar deel uitmaken van de Arnhemse binnenstad.

Wethouder Elfrink: "de Sint Jansbeek is de navelstreng waaraan Arnhem groot is geworden. Het is een lang gekoesterde wens van velen om deze weer bovengronds te laten stromen." Gedeputeerde Bea Schouten gaf aan dat Arnhem voortdurend verandert en steeds weer mooier wordt. "Het is bijzonder om daar als provincie aan bij te dragen". Heemraad Antoinet van Helvoirt feliciteerde èn complimenteerde Arnhem en haar inwoners: "Enthousiaste inwoners maken dat je een project als dit gezamenlijk kunt doen". Zij refereerde hiermee vooral aan de Stichting Jansbeek Boven Water die uiteraard ook aanwezig was.

Enkele feitjes:

  • de breedte van de beek varieert van 1,0 meter tot 4,0 meter
  • er worden in totaal circa 1,3 miljoen straatbakstenen in verwerkt
  • per seconde stroomt straks 30 liter water (drie emmers vol) door de beek
  • ten noorden van de Eusebiuskerk worden oude bakstenen van de Jansbeek, die bij de verschillende opgravingen zijn vrijgekomen, hergebruikt in de nieuw aan te leggen varenmuur
  • de beek levert ook een bijdrage aan een klimaatbestendige stad. Zo 'watert' twee hectare verharding bij regen direct af op de beek, waardoor dat water niet via het riool, maar rechtstreeks naar de Rijn stroomt

Arnhems ontwerp

Het ontwerp voor de nieuwe Jansbeek is gemaakt door het Arnhemse Buro Poelmans Reesink. Aannemerscombinatie Hoornstra en GMB voert de werkzaamheden, die ongeveer een jaar in beslag zullen nemen uit. De aanleg is mede mogelijk gemaakt dankzij het Waterschap Rijn IJssel en met financiële steun van de provincie.

Lees meer over de Sint Jansbeek.


Graven Sint Jansbeek Kerkplein

Uitgelicht