Hulp vanuit de gemeente voor Oekraïense vluchtelingen

Vanuit de gemeente dragen we bij aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe wij dat doen in Arnhem.

Opvangplekken in Schuytgraaf 

In het eerste kwartaal van 2023 opent er in de wijk Schuytgraaf een opvanglocatie voor 150 Oekraïense vluchtelingen. De opvangplekken worden verdeeld over circa 60 woonunits op veld 27 van Schuytgraaf. Veld 27 is het meest zuidelijk plandeel van Schuytgraaf. De locatie wordt voor 2 jaar ingezet voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen, daarna wordt het terrein ontwikkeld voor woningbouw. 

Verplaatsbare woonunits

De woonunits zijn verplaatsbaar en kunnen op een andere plek weer worden ingezet voor de (tijdelijke) huisvesting van verschillende doelgroepen. In de woonunits kunnen mensen zelfstandig wonen, met eigen sanitair en keuken in 1-, 2- en 3-persoonsvarianten. De opvanglocatie is vooralsnog uitsluitend bedoeld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Mocht de behoefte aan opvang voor deze groep sterk afnemen, dan kunnen de opvangplekken ook voor andere doelgroepen beschikbaar gesteld worden.

Informatieavond op 22 november

Direct omwonenden in Schuytgraaf zijn per brief geïnformeerd. Zij worden uitgenodigd voor een informatieavond op 22 november waar wethouder Paul Smeulders ook aanwezig is. Daarnaast informeren we de bewoners ook op socialmedia en via de wijkteams over de ontwikkelingen van de opvanglocatie. Met deze nieuwe locatie zullen er in totaal 680 plekken in Arnhem zijn voor Oekraïense vluchtelingen.

Opvangcapaciteit Arnhem

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in Arnhem loopt goed. Op de 4 oktober 2022 geopende locatie aan de Doorwerthlaan hebben de 200 bewoners inmiddels hun draai gevonden. Daarnaast is 10 oktober het nieuwe opvangschip Bolero in gebruik genomen als opvanglocatie, naast het andere schip waar al 150 mensen worden opgevangen. Inmiddels zijn alle 330 opvangplekken op de schepen volledig bezet. Aan Arnhem werd gevraagd 580 van de in totaal 2.940 opvangplekken in de veiligheidsregio op zich te nemen. Daar wordt met de komst van de nieuwe woonunits ruimschoots aan voldaan.

Krijgen de Oekraïense vluchtelingen begeleiding vanuit de gemeente? 

Als vluchtelingen uit Oekraïne zich melden zullen we hen informeren over hoe de opvang in Nederland geregeld is en waar zij heen kunnen. In het geval dat er een specifieke hulpvraag is kijken we wat nodig is om hen verder te helpen.