Persvoorlichters gemeente Arnhem

Als u een persvoorlichter van de gemeente Arnhem wilt spreken, kunt u bellen naar 026 - 377 4848. Buiten kantooruren is dit een piketnummer.

U kunt ook mailen naar pers@arnhem.nl. Uw mail wordt zo snel mogelijk beantwoord

 

Contactgegevens persvoorlichters

Beleidsterrein

Eerste woordvoerder 

 • College en coördinatie 

Susanne Boerhof
susanne.boerhof@arnhem.nl
(026) 377 59 06

 • Burgemeester:
  Openbare Orde en Veiligheid, Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden 

Robert-Jan Bax
robert-jan.bax@arnhem.nl 
06 25 776 501
(026) 377 41 49

Madelon de Lepper
Madelon.de.lepper@arnhem.nl
(026) 377 2384

 • Wethouder Hans de Vroome:
  Cultuur en erfgoed, Onderwijs: inclusief bibliotheek en volksuniversiteit, Jeugd/Jeugdzorg, Evenementen, Toerisme en recreatie, Privacy, Project binnenstad, Project Gele Rijdersplein / Jansbeek boven water

Martine Baar 
martine.baar@arnhem.nl 
(026) 377 42 77

Madelon de Lepper
Voor Evenementen, Toerisme en Recreatie
Madelon.de.lepper@arnhem.nl
(026) 377 2384

 • Wethouder Martien Louwers:
  Werk en Inkomen, Wijksturing en Wijkzaken, Schulddienstverlening, Inclusie: inclusief diversiteit, emancipatie, integratie, Welzijn: Maatschappelijke opvang, ouderenbeleid en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, Burgerparticipatie.

Martine Baar 
martine.baar@arnhem.nl 
(026) 377 42 77

 • Wethouder Cathelijne Bouwkamp:
  Duurzaamheid, Groen, Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet, Openbare ruimte, Asielzaken, Vluchtelingenzaken, Dierenwelzijn, Project Oostelijk centrumgebied, Project Centrum Zuid, G32 fysieke pijler

Maurice Chattelin 
maurice.chattelin@arnhem.nl
(026) 377 23 92 
 

 • Wethouder Jan van Dellen:
  Economische Zaken/ Acquisitie: Van Bedrijven Weten, circulaire economie, G32 economische pijler, regio, provincie, city-marketing
  Sport, Publieke dienstverlening, Automatisering, Personeel en Organisatie, Bedrijfsvoering, Communicatie, Project Kleefse Waard

Maurice Chattelin 
maurice.chattelin@arnhem.nl
(026) 377 23 92 

Madelon de Lepper
Voor Sport
Madelon.de.lepper@arnhem.nl
(026) 377 2384

 • Wethouder Ronald Paping:
  Financiën, Wonen, Armoedebeleid, vergunningen en handhaving, Project Malburgen, Project Presikhaaf, Project Park Lingezegen

Carlo van der Borgt
carlo.van.der.borgt@arnhem.nl
(026) 377 23 04

 • Wethouder Roeland van der Zee: 
  Vastgoed, Grondzaken, Mobiliteit: inclusief duurzame mobiliteit, Zorg: Wmo, sociale wijkteams, inkoopmodule spec. zorg / deelname regionaal b.o. , publieke gezondheid ca., huiselijk geweld en kindermishandeling, Project Blauwe Golven, Project Stadsblokken-Meinerswijk, Project Arnhem Centraal                        
Carlo van der Borgt
carlo.van.der.borgt@arnhem.nl
(026) 377 23 04
 • Woordvoerder gemeenteraad: 

 

Elsebee Dirksen 
elsebee.dirksen@arnhem.nl
(026) 377 47 12