Persvoorlichters gemeente Arnhem

Als u een persvoorlichter van de gemeente Arnhem wilt spreken, kunt u bellen naar 026 - 377 4848. Buiten kantooruren is dit een piketnummer.

U kunt ook mailen naar pers@arnhem.nl. Uw mail wordt zo snel mogelijk beantwoord.

Contactgegevens persvoorlichters

Beleidsterrein

Eerste woordvoerder 

 • College en coördinatie 

Susanne Boerhof
susanne.boerhof@arnhem.nl
026-3775906

 • Burgemeester:
  Openbare Orde en Veiligheid, Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden 

Joke Padmos
joke.padmos@arnhem.nl
06-11757551

 

 • Wethouder Cathelijne Bouwkamp:
  Arnhem-Oost aanpak, Cultuur, Groen en klimaatadaptatie in de stad, Duurzaamheid, inclusief energietransitie gebouwde omgeving en grootschalige opwek (exclusief energietransitie bedrijven en industrie en duurzame mobiliteit), Stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening (inclusief Omgevingswet)

Erwin Buter 
erwin.buter@arnhem.nl 
06-13388245

 • Wethouder Nermina Kundić:
  Onderwijs, Jeugd en Jeugdzorg, Mobiliteit, Economische Zaken, Duurzaamheid bedrijven en mobiliteit, Communicatie en citymarketing, Toerisme en recreatie (uitgezonderd Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid), Regionale samenwerking (naast de rol van de burgemeester), Projecten Kleefse Waard en Stadsblokken Meinerswijk
Carlo van der Borgt
carlo.van.der.borgt@arnhem.nl
026-3772304
 • Wethouder Bob Roelofs:
  Burgerparticipatie, Openbare Ruimte, Binnenstad, Sport, Evenementen, Afval, Erfgoed (inclusief Slag om Arnhem en Herinneren en Vrijheid), Ouderen, Publieke dienstverlening
Benjamin Meijer  
benjamin.meijer@arnhem.nl 
06-50746900
 • Wethouder Marco van der Wel:
  Natuur en stadsparken, Water, milieu en luchtkwalitei, Dierenwelzijn en biodiversiteit, (stads)Landbouw, Omgevingsdienst, vergunningen en handhaving, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), sociale wijkteams 

Benjamin Meijer  
benjamin.meijer@arnhem.nl 
06-50746900

 • Wethouder Mark Lauriks:
  Werk en Inkomen (inclusief toeslagenaffaire), Wijken en wijkgericht werken, Leefbaarheid, Welzijn (inclusief vrijwilligersbeleid en jongerenwerk), Armoedebeleid, Schulddienstverlening
Julia Reijers
julia.reijers@arnhem.nl
06-31114777
 • Wethouder Paul Smeulders: 
  Financiën, Wonen, Grondzaken, Gemeentelijk vastgoed, Asiel, Vluchtelingen en inburgering  
   
 • Wethouder Maurits van de Geijn 
  Inclusie (inclusief diversiteit en emancipatie), Digitalisering, Automatisering, Privacy, Bedrijfsvoering, Inkoop, P&O, Internationale samenwerking, Maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, huiselijk geweld en kindermishandeling, Publieke gezondheid en GGD

Leon Boelens
leon.boelens@arnhem.nl
06-27216363 

Carlo van der Borgt
carlo.van.der.borgt@arnhem.nl
026-3772304

 • Woordvoerder gemeenteraad: 

 

Soraida Vertrouwd 
soraida.vertrouwd@arnhem.nl
06-31114835