Persvoorlichters gemeente Arnhem

Als u een persvoorlichter van de gemeente Arnhem wilt spreken, kunt u bellen naar 026 - 377 4848. Buiten kantooruren is dit een piketnummer.

U kunt ook mailen naar pers@arnhem.nl. Uw mail wordt zo snel mogelijk beantwoord.

 

Contactgegevens persvoorlichters

Beleidsterrein

Eerste woordvoerder 

 • College en coördinatie 

Susanne Boerhof
susanne.boerhof@arnhem.nl
(026) 377 59 06

 • Burgemeester:
  Openbare Orde en Veiligheid, Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden 

Susanne Boerhof
susanne.boerhof@arnhem.nl
(026) 377 59 06

 

 • Wethouder Bob Roelofs:
  Burgerparticipatie, Onderwijs, Jeugd/jeugdzorg, Openbare ruimte (inclusief afvalbeleid), Erfgoed, Evenementen

Martine Baar 
martine.baar@arnhem.nl 
(026) 377 42 77
 

 • Wethouder Martien Louwers:
  Werk en Inkomen, Wijksturing en Wijkzaken, Schulddienstverlening, Inclusie: inclusief diversiteit, emancipatie, integratie, Welzijn: Maatschappelijke opvang, ouderenbeleid en vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, Burgerparticipatie.

Martine Baar 
martine.baar@arnhem.nl 
(026) 377 42 77
 

 • Wethouder Cathelijne Bouwkamp:
  Duurzaamheid, Groen, Ruimtelijke Ordening en Omgevingswet, Openbare ruimte, Asielzaken, Vluchtelingenzaken, Dierenwelzijn, Project Oostelijk centrumgebied, Project Centrum Zuid, G32 fysieke pijler

Jill Conrad
jill.conrad@arnhem.nl
06 50199923

 • Wethouder Jan van Dellen:
  Economische Zaken/ Acquisitie: Van Bedrijven Weten, circulaire economie, G32 economische pijler, regio, provincie, city-marketing
  Sport, Publieke dienstverlening, Automatisering, Personeel en Organisatie, Bedrijfsvoering, Communicatie, Project Kleefse Waard

Jill Conrad
jill.conrad@arnhem.nl
06 50199923

 

 • Wethouder Ronald Paping:
  Financiën, Wonen, Armoedebeleid, vergunningen en handhaving, Project Malburgen, Project Presikhaaf, Project Park Lingezegen

Carlo van der Borgt
carlo.van.der.borgt@arnhem.nl
(026) 377 23 04

 • Wethouder Roeland van der Zee: 
  Vastgoed, Grondzaken, Mobiliteit: inclusief duurzame mobiliteit, Zorg: Wmo, sociale wijkteams, inkoopmodule spec. zorg / deelname regionaal b.o. , publieke gezondheid ca., huiselijk geweld en kindermishandeling, Project Blauwe Golven, Project Stadsblokken-Meinerswijk, Project Arnhem Centraal                        
Carlo van der Borgt
carlo.van.der.borgt@arnhem.nl
(026) 377 23 04
 • Woordvoerder gemeenteraad: 

 

Elsebee Dirksen 
elsebee.dirksen@arnhem.nl
(026) 377 47 12