Veelgestelde vragen

Kan ik inspreken bij de raad?

Ja, de raad hoort graag uw mening. U kunt inspreken wanneer een onderwerp voor de eerste keer op de agenda komt. U kunt uw mening ook op andere manieren uit. 

Kan ik de vergaderingen van de raad volgen?

Ja, de commissie- en raadsvergaderingen zijn open voor publiek en op de publieke tribune te volgen. De vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis. U kunt de vergaderingen ook altijd online volgen.

Kan ik als bedrijf of instelling de raad uitnodigen?

U kunt de raad uitnodigingen door de uitnodiging te sturen naar raadsleden@arnhem.nl en fractievolgers@arnhem.nl. (Tip: als u wilt weten hoeveel mensen er komen, vermeld dan een uiterlijke aanmeldingsdatum en op welke wijze de raadsleden zich kunnen aanmelden.)

Hoe neemt de raad een besluit?

De raad stemt over een voorstel tijdens een raadsvergadering. Partijen kunnen ook amendementen en moties indienen. In een raadsvergadering stemmen raadsleden 'voor' of 'tegen' een voorstel. Is de meerderheid 'voor' dan is het voorstel aangenomen. Is de meerderheid 'tegen' dan is het voorstel niet aangenomen (verworpen).

Wat is een amendement?

Een amendement is een voorstel om het plan zoals voorgesteld (door de gemeente) te veranderen. De raad stemt tijdens een raadsvergadering over een amendement. Het amendement wordt aangenomen als een meerderheid van de raad voor het amendement stemt. Het plan wordt dan dus aangepast. Daarna wordt er (via het amendement) aangepaste plan gestemd. 

Wat is een motie?

Een motie is een verzoek aan het college (van burgemeester en wethouders) om iets te doen of te onderzoeken. De raad stemt tijdens een raadsvergadering over een motie. De motie wordt aangenomen als een meerderheid van de raad voor de motie stemt. Het college bepaalt zelf of ze de motie wel of niet gaat uitvoeren.

Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar griffie@arnhem.nl en dan zullen wij uw vraag zo snel mogelijk oppakken en eventueel toevoegen aan de veelgestelde vragen lijst.