Wat is de gemeenteraad?

De raad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. De raad bepaalt in grote lijnen wat er in de stad gebeurt en het college (van burgemeester en wethouders) voert het beleid uit.

Eén keer in de vier jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners van een gemeente die 18 jaar of ouder zijn of EU-inwoners die in Nederland wonen, mogen stemmen. Ook kunnen zij zichzelf verkiesbaar stellen. De laatste gemeenteraadsverkiezingen waren in 2022. In 2026 zijn de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Het aantal raadsleden dat een raad heeft, hangt af van het aantal inwoners dat in een gemeente woont. De kleinste gemeenten hebben 9 raadsleden. De grootste gemeenten hebben er 45. Het aantal raadsleden is oneven.

Raad van Arnhem

De gemeente Arnhem (ongeveer 166.000 inwoners) heeft 39 raadsleden van 14 verschillende politieke partijen. Alle leden zijn lid van een politieke partij en zijn gekozen door Arnhemmers die mogen stemmen. 

Coalitie 

De grootste partij, met de meeste zetels/raadsleden, zoekt partijen om mee samen te werken. Zij vormen samen de coalitie. De coalitie van de raad van Arnhem bestaat uit GroenLinks, D66, Arnhem Centraal, Partij voor de Dieren, PvdA en Volt. Deze zes partijen hebben samen plannen en doelen opgesteld voor de komende 4 jaar. Dit wordt ook wel het coalitieakkoord 2022-2026 (pdf, 565 kB) genoemd. 

Oppositie

De partijen die niet in de coalitie zitten vormen samen de oppositie. De oppositiepartijen van de raad van Arnhem zijn: VVD, SP, CDA, DENK, BurgerBelang Arnhem, ChristenUnie, PVV en Forum voor Democratie.