Schoolmoestuinieren

De gemeenteraad heeft in 2022 het voorstel ‘Elk Arnhems kind een Schoolmoestuin’ aangenomen. Samen met scholen hebben we gekeken naar de mogelijkheden van schoolmoestuinieren in Arnhem. Er is een aanbod op maat gemaakt om de scholen te ondersteunen bij schoolmoestuinieren en een subsidieregeling voor scholen die willen moestuinieren.

Waarom schoolmoestuinieren?

Moestuinieren op school is een waardevolle manier om kinderen te laten leren en ontwikkelen. En het past bij de kerndoelen van het onderwijs. Met een schoolmoestuin leren kinderen hoe groenten en fruit echt groeien. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente, fruit en bloemen zorgt voor een grotere betrokkenheid en meer kennis bij kinderen over voeding en natuur. De kinderen krijgen zo ook meer beweging, ze leren samenwerken en het helpt bij de ontwikkeling van burgerschap. 

Ontwikkeling programma

Uit landelijk onderzoek blijkt dat leerkrachten graag willen schoolmoestuinieren maar dat dit niet altijd lukt. In Arnhem moestuiniert een groot aantal scholen al. Het doel van het schoolmoestuinprogramma is om moestuinieren voor alle scholen mogelijk te maken. Samen met Natuurcentrum Arnhem (en scholen) hebben we een maatwerkaanbod gemaakt, waarbij we ervoor willen zorgen dat elk Arnhems kind een jaar lang kan schoolmoestuinieren in groep 6.

Maatwerkaanbod

In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar hoe Arnhemse scholen en schoolbesturen tegen moestuinieren aankijken. We hebben gesprekken gevoerd, een online vragenlijst uitgezet, een ontwerpsessie gehouden en er was een bijeenkomst. Met de resultaten hiervan is, samen met Natuurcentrum Arnhem, de Arnhemse Aanpak Schoolmoestuinen verder ontwikkeld.  

De scholen hebben verschillende behoeften op het gebied van moestuinieren. We hebben daarom een maatwerkaanbod in een aantal varianten gemaakt:

  • Lesprogramma: hieronder valt bijvoorbeeld een moestuinprogramma voor het tuinseizoen, waarbij ook gekeken wordt naar een doorlopende leerllijn. Ook naschools aanbod is hierbij mogelijk.
  • Begeleiding: hierbij kunt u denken aan begeleiding en training van leerkrachten of inzet van een tuindocent voor een deel van de lessen.
  • Advisering: het natuurcentrum kan adviseren over de locatiekeuze, de inrichting en aanleg van de locatie of het beheer en onderhoud. Maar ook over het maken van een teeltplan.
  • Materialen: hiermee bedoelen we zaai- en plantgoed of materialen om de les te kunnen uitvoeren.

Per school wordt gekeken aan welke onderdelen uit het aanbod behoefte is. Scholen kunnen dit zelf aangeven. Meer informatie over het maatwerkaanbod.

Vervolg in 2024

In 2024 starten een aantal scholen met het schoolmoestuinieren binnen de Arnhemse Aanpak Schoolmoestuinen. Met deze scholen willen we proefdraaien. Zij krijgen hierbij ondersteuning van het Natuurcentum Arnhem. Ook evalueren we het maatwerkaanbod aan het eind van 2024 en ontwikkelen we het aanbod daarna verder door. Met de andere scholen gaan we in gesprek over hoe zij in 2025 kunnen starten en wat zij daarvoor nodig hebben.

Subsidie Schoolmoestuinieren

Wilt u als school specifiek met schoolmoestuinieren beginnen met alleen eetbaar groen? Dan kunt u de subsidie schoolmoestuinen aanvragen. Met deze subsidie kunt u (een deel) van de kosten voor gereedschap, materiaal of grondsanering terugkrijgen.

Scholen die (een deel van) het schoolplein willen vergroenen, kunnen de subsidie groenblauwe initiatieven aanvragen. U kunt hierbij denken aan algemene vergroening, zoals tegels eruit en groen erin. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over schoolmoestuinieren, een afspraak maken over schoolmoestuinieren op uw school of heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar schoolmoestuinen@arnhem.nl of naar uw contactpersoon bij Natuurcentrum Arnhem.