Schoolmoestuinieren

De gemeenteraad heeft in 2022 het voorstel ‘Elk Arnhems kind een Schoolmoestuin’ aangenomen. Dat betekent dat we samen met scholen de mogelijkheden van schoolmoestuinieren verder gaan ontwikkelen. 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat leerkrachten graag willen schoolmoestuinieren, maar dat dit niet altijd lukt. Samen met Natuurcentrum Arnhem (en scholen) willen we daarom een moestuinprogramma maken, vooral gericht op groep 6.

Waarom schoolmoestuinieren?

Moestuinieren op school is een waardevolle manier om kinderen te laten leren en ontwikkelen. En het past in de kerndoelen van het onderwijs. Met een schoolmoestuin leren kinderen hoe groenten en fruit echt groeien. Zelf zaaien, verzorgen en oogsten van groente, fruit en bloemen zorgt voor een grotere betrokkenheid en meer kennis bij kinderen over voeding en natuur. En het speelt ook in op gezond leven. 

Ontwikkeling programma

Op dit moment moestuiniert een groot aantal scholen in Arnhem al. Het doel van het programma is om moestuinieren voor alle scholen mogelijk te maken. Het programma moet nog gemaakt worden en dat doen we samen met de scholen, schoolbesturen en partners in de stad. Wel is duidelijk dat het programma ervoor moet zorgen dat elk Arnhems kind een jaar lang kan schoolmoestuinieren in groep 6.

Wensen van scholen

Na de zomervakantie 2023 vragen we scholen waarom schoolmoestuinieren nog niet lukt en wat we daaraan kunnen doen. Maar we horen ook graag van scholen die al wel moestuinieren, welke wensen en behoeften zij nog hebben.
Naast de enquête voeren we gesprekken met een aantal scholen. Met de uitkomsten van deze gesprekken en de enquête maken we een eerste opzet voor een programma. Deze opzet presenteren we op uitnodiging aan de betrokken partijen tijdens een bijeenkomst eind 2023. 
Het uiteindelijke programma zal bestaan uit verschillende soorten schoolmoestuinieren. Op die manier kunnen scholen in de toekomst kiezen welke vorm het beste past bij hun lesprogramma. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over schoolmoestuinieren? Kijk dan op de website van de Alliantie Schooltuinen. Heeft u daarna nog vragen over schoolmoestuinieren? Stuur dan een e-mail naar schoolmoestuinen@arnhem.nl of naar uw contactpersoon bij Natuurcentrum Arnhem via Geert.Koning@natuurcentrumarnhem.nl.