Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatief Arnhem

De maatregelen en acties die we nemen om Arnhem klimaatbestendiger te maken, staan in de Uitvoeringsagenda.

Om de ambities van de Strategie Klimaatadaptatie Arnhem te realiseren hebben we de inzet en steun nodig van iedereen; bewoners, bedrijven, instellingen en mede-overheden. Om die reden zijn we voortdurend in gesprek met bewoners(initiatieven), bedrijven, kennisinstituten, woningcorporaties en projectontwikkelaars om te horen wat zij nodig hebben om hun bijdrage te leveren aan een klimaatbestendiger Arnhem. Maar ook om hen te prikkelen zelf verantwoordelijkheid te nemen. 

In onze Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatief Arnhem staan de concrete maatregelen en acties om gezamenlijk Arnhem klimaatbestendiger te maken. De Uitvoeringsagenda is in de maak en willen voor de zomervakantie openbaar maken.