Energiescan voor ondernemers

Bedrijven in Arnhem zijn verantwoordelijk voor 50% van het energieverbruik in de stad. Om Arnhemse bedrijven te helpen met energie te besparen, is er tot 75% subsidie beschikbaar voor het laten uitvoeren van een energiescan.

Besparen op energie

Een adviseur komt op bedrijfsbezoek om een inventarisatie te maken. U krijgt inzicht in de mogelijkheden voor energiebesparing, vermindering van CO2-uitstoot en uiteindelijk kostenbesparing voor uw bedrijf. De energiescan geeft aan wat de investeringskosten zijn en wat de terugverdientijd is. Nadat u de maatregelen heeft uitgevoerd, bespaart u op uw energierekening en voldoet u makkelijker aan de Informatieplicht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met de energiescan kunt u makkelijker het gesprek aangaan met uw (ver)huurder over de verdeling van de investeringskosten.

Subsidie voor energiescan

Midden- of grootverbruikers kunnen via een subsidie maximaal 75% terugkrijgen van de kosten van een energiescan, met een maximum van € 1.500. U valt hieronder als u jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas gebruikt.

Bent u een kleinverbruiker en verbruikt u jaarlijks minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 gas? Dan kunt een eenvoudige energiescan aanvragen met een maximale subsidie van € 300. De scan kan worden aangevraagd door zakelijke huurders en eigenaren.

Subsidie aanvragen

U kunt de subsidie tot en met 31 december 2022 aanvragen. Bij de aanvraag heeft u het volgende nodig:

  • een offerte of opdracht voor de energiescan met daarin de betreffende bedrijfslocatie(s)
  • jaaropgaven van de 2 voorafgaande kalenderjaren van het energieverbruik
  • de verwachte indeling in groot-, midden- of kleinverbruik
  • een de-minimisverklaring, dit gebeurt door ondertekening van de aanvraag. Dit geldt alleen voor midden- en grootverbruikers die de afgelopen 3 belastingjaren minder dan € 200.000 aan subsidies of andere voordelen van overheden hebben ontvangen.

Definitieve toekenning subsidie

Let op: De subsidie moet daarnaast voor 31 december 2022 worden vastgesteld. Hiervoor heeft u het volgende nodig:

  • een factuur van deze energiescan
  • het rapport van de energiescan

Vraag de subsidie dus op tijd aan en maak gelijk een afspraak met de energieadviseur!

Aanvragen 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze regeling? Mail dan naar energiescanbedrijven@arnhem.nl of bekijk de subsidieregeling

Voorbeelden van duurzame initiatieven in Arnhem, energiebewust ondernemen en verdere informatie over de energiescan vindt u bij ArnhemAAN.