Arnhem AAN

Arnhem AAN is een langjarige stadscampagne over duurzame energie. Arnhem AAN is opgezet door de gemeente, maar groeit inmiddels uit tot een brede stadsbeweging.

Duurzaam leven en energiebesparing

Arnhem AAN wil inwoners en bedrijven enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan met energie besparen of zelfs energieopwekking. Het uiteindelijke doel is het verminderen van de CO2 uitstoot. De campagne laat vooral zien wat mensen zelf thuis of in een bedrijf kunnen doen. Inwoners kunnen zich laten inspireren door praktische voorbeelden. Zowel wijkiniatieven als initiatieven van bedrijven komen naar voren op de website van Arnhem AAN en de Facebookpagina

Stadscampagnes

In 2018 is een online campagne uitgevoerd onder de naam 'ArnhemAANdag'. Gedurende 10 weken hebben bekende Arnhemmers inwoners van de stad uitgedaagd om energie te besparen. Dit deden ze door middel van van challenges, zoals 'Koken zonder stoken' met de nationaal bekende Arnhemse Estée Strooker.  

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe stadscampagne met de naam 'AANtafel'. 

AANjagers, aanjaagfonds en Climate Active Neighbourhoods

Het kernteam AANjagers helpt Arnhemse wijk- en buurtinitiatieven energie- en klimaat projecten op wijkniveau te realiseren door het inzetten van het AANjaagfonds. Dit gemeentelijke initiatief werd in 2018 en 2019 mede mogelijk gemaakt door het project van Climate Active Neighbourhoods (CAN) van de Europese Unie. Vanwege het succes van het AANjaagfonds heeft de gemeente Arnhem voor 2020 en 2021 een Subsidieregeling AANjaagfonds opgezet.

  • Door het CAN-project is de 'Arnhemse AANpak' ontstaan. Deze aanpak gaat over verbindingen leggen tussen wijkinitatieven, zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Er zijn intussen meerdere bijeenkomsten met de wijkinitiatieven georganiseerd.
  • De initiatieven in de wijken kunnen gebruik maken van het AANjaagfonds om praktische  ondersteuning van AANjagers (deskundigen) aan te vragen om duurzame activiteiten in de wijk te organiseren. Denk hierbij aan organiseren wijkacties, gebruik Arnhem AAN gereedschap (zoals een warmtecamerawandeling), het inzetten van energiecoaches en uitvoeren van onderzoeken. 
  • Tot eind 2019 is het aantal duurzame wijkinitiatieven gestegen van 4 naar bijna 30. Eind 2019 stond de teller op circa 60 aanvragen in totaal voor het AANjaagfonds.

Wilt u meer weten over de AANjagers en het AANjaagfonds of wilt u zelf AANjager worden in uw wijk? Bekijk dan de website van Arnhem AAN.

Contact

Heeft u vragen of ideeën? U kunt deze mailen naar Maud Wolf, bestuursadviseur via maud.wolf@arnhem.nl.

Logo van Arnhem AAN