Wijk van de Toekomst

Samen met de Provincie Gelderland werken we mee aan een transitieplan om de Wijken van de Toekomst duurzaam en aardgasvrij te maken.

'Wijk van de Toekomst' is een van de thema’s vanuit het Gelders Energie Akkoord en richt zich op de stapsgewijze afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken en de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. In Arnhem zijn Spijkerkwartier, Arnhem West, Hoogkamp en Alteveer Cranevelt een Wijk van de Toekomst.

Betaalbaar en aardgasvrij wonen

Een Wijk van de Toekomst wordt een wijk waar mensen prettig wonen en werken. Deze wijken zijn zowel betaalbaar als veilig en aardgasvrij, zijn geschikt voor jong en oud, hebben geen last van wateroverlast of hittestress en hebben toegang tot duurzaam vervoer. De acties in deze wijken worden ondersteund door de AANjagers en er wordt gebruik gemaakt van het AANjaagfonds .

Spijkerkwartier

In het Spijkerkwartier willen bewoners meedenken- en beslissen over de alternatieven voor aardgas. In deze wijk werkt het buurtinitiatief Spijkerenergie eraan om zowel woningeigenaren als huurders bewust te maken en aan te zetten tot energiemaatregelen. Er zijn veel verschillende acties geweest, zoals een collectieve inkoopactie voor zonnepanelen en de realisatie van 2 collectieve zonnedaken. 

Arnhem West

In Arnhem West (de wijken Heijenoord, Lombok en Klingelbeek) wordt er gewerkt aan een wijkconvenant voor de energietransitie en loopt er een onderzoek of een deel van de wijk kan worden aangesloten op de toekomstige warmtevoorziening van de wijk Het Dorp. Het buurtinitiatief GroenWest speelt een belangrijke rol hierin. GroenWest  richt zich op thema's als energie, groen, water, hergebruik en elektrisch deelvervoer.  

Hoogkamp

In deze wijk organiseert Hoogkamp Energie wijkavonden over bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, mobiliteit en aardgasvrij wonen. Werkgroepen gaan daarna aan de slag met wijkacties. Hoogkamp Energie is bezig met plannen voor een warmtevoorziening voor de wijk met zonthermische panelen en een ondergronds buffervat.  

Alteveer-Cranevelt

In de wijk worden acties uitgevoerd zoals energiescans, warmtescans, collectieve inkoop en wijkavonden. Dit doet de werkgroep Duurzaam Craneveer, die wijkbewoners bewust maakt van verduurzamingsmogelijkheden van hun huis . Duurzaam Craneveer Junior is een werkgroep die samen met kinderen uit de wijk projecten uitvoert om de wijk duurzamer te maken.  

Contact 

Marc van der Burght, bestuursadviseur, marc.van.der.burght@arnhem.nl.