Wijkgerichte energietransitie

In Nederland willen we geen CO2-uitstoot van woningen meer. In 2050 moet dit een feit zijn. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen.

In Arnhem werken we hier de komende tijd aan onder de noemer van 'Wijkgerichte Energietransitie'. Samen met de al bestaande wijkinitiatieven voor nieuwe energie zorgen we dat uiteindelijk alle wijken overstappen op een warmte-alternatief.

Tijdspad

  • 2021: Voor iedere Arnhemse wijk komt er een zogenaamde 'warmtevisie'. Hierin staat per wijk wat de route wordt naar aardgasvrij wonen. Hierbij wordt bijvoorbeeld gelet op technische haalbaarheid en de kosten.
  • 2030: De eerste wijken moeten over zijn op een andere vorm van warmte. 
  • 2050: Arnhemse woningen  zijn idealiter energieneutraal. 

Aanpak

  • Om een begin te maken met alle ambities wordt er gekeken naar wijkinitiatieven die er al zijn. Als het nodig is, worden deze initiatieven geholpen met professionaliseren. De ervaringen gebruiken we als we in andere wijken aan de slag te gaan.
  • We maken per wijk een plan. Hierin staat welke alternatieven het meest geschikt zijn en op welke termijn ze ingevoerd kunnen worden. Er wordt hierbij zoveel mogelijk aangesloten op de bestaande plannen voor werken in de openbare ruimte. 
  • Voor inwoners met een lager inkomen komt apart gemeentelijk beleid. 

Meer informatie

  • Als u benieuwd bent naar wat u zelf al kunt doen om energie te besparen of zelf op te wekken, bekijk dan eens onze bespaartips
  • Meer informatie over wonen zonder aardgas vindt u op www.hierverwarmt.nl.
  • Meer weten over een wijkinitiatief bij u in de buurt of zelf een initiatief starten? Dat vindt u terug op het platform ArnhemAAN

Contact

Heeft u vragen of ideeën? U kunt dan een e-mail sturen naar Marc van der Burght, bestuursadviseur, marc.van.der.burght@arnhem.nl.