Wijkgerichte energietransitie

In Nederland willen we geen CO2-uitstoot van woningen meer. Dat moet in 2050 een feit zijn. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het aardgasvrij maken van bestaande woningen.

In Arnhem werken we hier de komende tijd aan onder de noemer van 'Wijkgerichte Energietransitie'. Samen met de al bestaande wijkinitiatieven voor nieuwe energie zorgen we dat uiteindelijk alle wijken overstappen op een warmte-alternatief.

Transitievisie warmte 

Een belangrijk onderdeel van de energietransitie is dat er geen aardgas meer gebruikt wordt voor de verwarming van woningen en gebouwen. 

Stand van zaken november 2021

De Transitievisie Warmte is vastgesteld door het college van B en W en wordt naar verwachting in december 2021 behandeld door de gemeenteraad. 

Goede eerste stappen

Veel bewoners, woningcorporaties en beleggers willen graag weten waar ze aan toe zijn. De visie geeft meer duidelijkheid. Een eerste stap is altijd isoleren. Maar daarmee zijn we er nog niet. In een aantal wijken lijkt een centraal warmtenet een goed alternatief. In die wijken moeten we eerst nog onderzoeken of het haalbaar is en of het ook onder de juiste voorwaarden plaats kan vinden. Daar betrekken we uiteraard onze inwoners bij. 

De visie geeft richting, maar er wordt nog geen besluit genomen. Uiteindelijk zal de gemeenteraad per wijk of buurt beslissen over het alternatief voor aardgas. Om dat te kunnen doen, moeten de plannen nog veel concreter worden. Slechts voor enkele 'kansrijke buurten', bijvoorbeeld waar een lokale bron aanwezig is, zijn de plannen al concreter.

Kansrijke buurten

Arnhem telt tien buurten waar kansen liggen om voor 2030 deels van het aardgas af te gaan. Dit zijn buurten die een duurzame lokale bron met restwarmte hebben zoals oppervlakte water of afvalwater of die geschikt zijn om de overstap te maken via een individuele warmtepomp. We stellen dat iedere woning uiteindelijk wel van het aardgas af moet, maar dat de eigenaar zelf kan kiezen voor een duurzaam alternatief.

Meer informatie

  • Als u benieuwd bent wat u zelf al kunt doen om energie te besparen of zelf op te wekken, bekijk dan eens onze bespaartips
  • Meer informatie over wonen zonder aardgas vindt u op de website van Hier Verwarmt.
  • Meer weten over een wijkinitiatief bij u in de buurt of zelf een initiatief starten? Kijk dan op het platform ArnhemAAN
  • De Transitievisie warmte en de eindrapportage 'Warmtenetstrategie en rolbepaling gemeente Arnhem' kunt u nalezen op de website van ArnhemAAN

Contact

Wilt u meer informatie? Of heeft u vragen of ideeën? Stuur dan een e-mail naar info@arnhemaan.nl.