Klimaat- en hittebestendig

Hoe staat Arnhem ervoor qua klimaat en hitte? Wat zijn de gevolgen van hitte voor de stad en haar bewoners? Hoe kunnen we het stadsklimaat beschermen en zo nodig verbeteren?

Arnhem Klimaatbestendig

Arnhem Klimaatbestendig is een netwerk dat met kleine lokale investeringen initiatieven van bewoners, bedrijven, overheden en instellingen met elkaar verbindt. De gemeente is een van de deelnemende partijen aan het netwerk, naast organisaties zoals het Waterschap Rijn- en Ijssel en het Natuurcentrum Arnhem. Verdere inspiratie en info over projecten vindt u op de website van het platform.

Hitte in kaart gebracht

Het effect van hitte voor Arnhem hebben we in beeld gebracht met de hittekaart (pdf,293kB). In de gebieden met een hoog risico op opwarming (rood en in mindere mate oranje op de kaart) willen we de situatie verbeteren. Gebieden die koelte produceren (groen op de kaart) moeten we beschermen. Dit doen we door het gericht toepassen van diverse maatregelen: meer groen, minder verharding, ander materiaalgebruik, beschaduwing, meer water en ventilatie, verkoeling door de wind.

Hoe voorkomen we opwarming?

Op de hitte-attentiekaart zie wat je op welke plek in Arnhem kunt doen om de opwarming te verminderen of juist het klimaat te beschermen. De meest zinvolle en effectieve maatregelen zijn groen (vergroenen), minder verharding, gebruik maken van ventilatie en dalwinden (verkoeling) en gebruik van materialen die minder warmte vasthouden en in zich opnemen.

Groen

Door verdamping en schaduw koelt groen de omgeving. De temperatuur in parken is al snel 5 °C lager dan in de stad. Groene gevels en daken houden een gebouw koel. Doordat groene gevels nauwelijks warmte opnemen en later afgeven, koelt het ook de omgeving. Toename van groen in combinatie met de afname van verharding draagt helemaal sterk bij. Zie voor meer informatie over enkele groene maatregelen de factsheets (bron: ministerie van I&M, Deltaprogramma):

De aanleg van groen levert tevens een grote bijdrage aan de opvang van fijnstof en daarmee aan de luchtkwaliteit.

Water

Door verdamping heeft water ook een verkoelend effect. Bij stromend water (rivieren en beken) is dit sterker dan bij stilstaand water. Fonteinen koelen de omgeving het sterkst. Water slaat veel warmte.’s Nachts kan stilstaand water daardoor de omgeving juist opwarmen. Zie voor meer informatie (bron: ministerie van I&M, Deltaprogramma):

Ventilatie

Tijdens een hittegolf kan de wind voor verkoeling zorgen en de opwarming van de stad beperken. De wind voert koelere lucht aan en warme lucht af. Temperatuurverschillen tussen open groene gebieden en de stad zelf zorgt voor een atmosferisch drukverschil. Dat zorgt voor een verkoelende luchtstroom de stad in. Dit effect rijkt 20 tot 1.000 meter diep de stad in. Gebouwen kunnen deze verkoelende luchtstroom blokkeren. Smalle straten hebben deels hetzelfde effect al kan in die straten de zon ook minder gemakkelijk de grond bereiken.

Dalwinden

Specifiek voor Arnhem is er daarnaast nog sprake van verkoeling door dalwinden. Deze luchtstromen zijn heel zwak en daarom snel te verstoren. Voor Arnhem wel een factor waarmee rekening moet worden gehouden. Toevoegen van bebouwing op die plekken zou de dalwinden laten verdwijnen.

Verharding, materiaalkeuze

De mate waarin warmte wordt opgenomen wordt bepaald door de kleur en het soort materiaal. Stenige materialen, zeker als ze ook donkere kleuren hebben, bepalen hoeveel warmte wordt opgenomen en ’s nachts weer wordt afgeven. Gebouwen, maar ook straten (zwart!), kunnen overdag grote hoeveelheden warmte opslaan. Een bitumendak warmt overdag zeer sterk op, en geeft die warmte af aan de rest van het gebouw (bron: ministerie van I&M, Deltaprogramma):

Maar het comfort buiten is ook te verbeteren door bijvoorbeeld straten te beschaduwen door het ophangen van doeken (zie factsheet pdf, 520kB), schaduwwerking op gebouwen (factsheet pdf, 180kB) en het gebruik van zonwering (factsheet pdf, 185 kB).