Vervoer en schone lucht

Schone lucht is belangrijk voor de gezondheid van inwoners en bezoekers van Arnhem. Daarom werkt de gemeente via verschillende projecten en maatregelen aan een betere luchtkwaliteit.

 • Luchtagenda en milieuzone

  Onder de Luchtagenda vallen maatregelen die moet bijdragen aan schone en gezonde lucht in Arnhem. De milieuzone is daar een onderdeel van.

 • CleanMobilEnergy

  Het project CleanMobilEnergy zorgt ervoor dat duurzaam opgewekte energie efficiënter en lokaal ingezet kan worden.

 • H2Nodes

  Met H2Nodes wordt het gebruik van waterstof gestimuleerd en wordt een nieuw openbaar waterstoftankstation geopend in Arnhem.

 • E-Bus 2020

  E-Bus 2020 In Motion Charging is een Europees project met het doel om verschillende productinnovaties te ontwikkelen voor trolley-accubussen.

 • eHubs

  eHubs zijn plekken op straat met elektrische fietsen, scooters en auto's die gedeeld kunnen worden door gebruikers. De regio Arnhem Nijmegen neemt deel aan een proef hiermee.

 • HECTOR

  In de regio Arnhem Nijmegen gaat een huisvuilwagen op waterstof rijden. De waterstofwagen is een resultaat van HECTOR, een samenwerkingsproject van 7 Europese steden, waaronder Arnhem.