HECTOR

In de regio Arnhem Nijmegen gaat een huisvuilwagen op waterstof rijden. De waterstofwagen is een resultaat van HECTOR, een samenwerkingsproject van 7 Europese steden, waaronder Arnhem.

PreZero (voorheen SUEZ), specialist in afval- en grondstoffenmanagement en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) nemen deel aan dit project.

Doel HECTOR

Het project HECTOR investeert in het ontwikkelen, gebruiken en monitoren van huisvuilwagens op waterstof. Er gaan in totaal 7 huisvuilwagens op waterstof rijden in 7 steden in 5  EU-landen. Arnhem is een van deze steden. In Arnhem komt ook een waterstof vulstation te staan.

Het project is opgezet om aan te tonen dat huisvuilwagens op waterstof een effectieve oplossing zijn bij het verminderen van emissies in het Europese wegtransport.

Europees project

Het project wordt gefinancierd vanuit het programma Interreg Noord-West Europa. Het project loopt van januari 2019 tot en met januari 2023. Monitoring wordt uitgevoerd door de afdeling Automotive van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

De nieuwe huisvuilwagen is inmiddels in productie. Naar verwachting gaat de wagen rond het 2e kwartaal van 2020 rijden. 

Meer informatie

Verdere informatie over het project vindt u op de Europese partnerwebsite

Contact

Marc de Kroon, bestuursadviseur, marc.de.kroon@arnhem.nl 
Peter Swart, bestuursadviseur, peter.swart@arnhem.nl