Projecten en netwerken

De gemeente Arnhem neemt op lokaal, regionaal, landelijk en op Europees niveau deel aan diverse projecten en netwerken om de duurzame energie-doelen te behalen.

 • Hotspot Energy

  In regio Arnhem wordt er gewerkt aan een sterk energiecluster. Door het uitwisselen van kennis over energie en nieuwe innovaties creëren we een Hotspot Energy.

 • Windpark en zonneveld

  Om de duurzaamheidsambities van Arnhem te behalen, willen we 4 windmolens en een zonneveld van circa 8,5 hectare laten realiseren op Koningspleij Noord.

 • Klimaatplan gemeente

  We hebben als gemeentelijke organisatie een Klimaatplan uitgewerkt waarin  onze CO2-footprint en CO2-reductiemaatregelen en -doelen voor de komende jaren zijn vastgesteld. 

 • Duurzame Europese projecten

  Arnhem participeert in diverse uiteenlopende EU projecten als het gaat om het verduurzamen van de stad.

 • Netwerkpartners

  Is uw interesse gewekt en wilt u ook uw steentje bijdragen aan het programma New Energy Made in Arnhem? Word dan partner en neem actief deel aan het netwerk.

 • Energy Cafés

  Het Energy Café is het inspirerende ontmoetingsmoment van het netwerk Energie made in Arnhem dat om de twee maanden wordt georganiseerd op de derde donderdag van de maand.