Duurzame Europese projecten

Arnhem participeert in diverse uiteenlopende EU projecten als het gaat om het verduurzamen van de stad.

Voornoemde subsidieregelingen maken vele projecten mogelijk. De subsidie-aanvragen worden veelal begeleid door het Inter Gemeentelijk Subsidiebureau  (IGSG5) dat werkt voor de gemeenten Renkum, Arnhem, Rheden, Overbetuwe en Lingewaard.

Bureau Brussel (BB)

Bureau Brussel behartigt de belangen van de regio Arnhem Nijmegen in Europa. Bureau Brussel ondersteunt, verbindt en versterkt initiatieven met zo groot mogelijke regionale impact op bijvoorbeeld het vestigingsklimaat, economische ontwikkeling of de duurzaamheidsambities. Verbinden van regionale partners met Europese mogelijkheden op het gebied van financiering, profilering en samenwerking is hierbij de kern.

Ook adviseert Bureau Brussel binnen de gemeente over Europese subsidies. Deze kunnen - binnen de kernthema's duurzame mobiliteit, energie en gezondheid - uiteenlopende terreinen beslaan. Denk aan laadpleinen voor elektrische voertuigen tot het bestrijden van energiearmoede, van batterijtechnologie tot circulaire gezondheidszorg.


Meer informatie

Voor meer informatie over de relatie tussen Arnhem en de Europese Unie neem contact op met Bureau Brussel of kijk op Twitter via @BureauBrussel

Contact

Arnout Smit, arnout.smit@arnhemnijmegen.eu
Geert Ritsema, geert.ritsema@arnhemnijmegen.eu