Energy Cafés

Het Energy Café is het inspirerende ontmoetingsmoment van het netwerk Energie made in Arnhem dat om de twee maanden wordt georganiseerd op de derde donderdag van de maand.

logo energiecafé

In de andere maand vindt het Klimaatcafé plaats, dat over klimaatbestendig maken van de stad gaat, georganiseerd door Arnhem Klimaatbestendig. De Energy Cafés worden geprogrammeerd door de partners uit het netwerk en Showroom Arnhem is een vast terugkerende locatie.

De cafés kunnen daarnaast ook op een andere locatie plaatsvinden, zoals in november 2019 bij Liander in Duiven. Vaste moderator van het Energy Café is Edwin Verdurmen. Als u een café (deels) wilt organiseren (bijvoorbeeld bij u op locatie) of u heeft een vraag of een oproep aan het netwerk, dan kunt u daarover contact opnemen met Maud Wolf: energycafe@arnhem.nl

Vooralsnog staan er geen Energy Cafés op de agenda. Mochten er nieuwe data bekend zijn dan worden deze hier aangekondigd.

U kunt de vorige edities van de online Energy Cafés online terugkijken.