Hotspot Energy

In regio Arnhem wordt er gewerkt aan een sterk energiecluster. Door het uitwisselen van kennis over energie en nieuwe innovaties creëren we een Hotspot Energy.

Samen met de gemeente Wageningen richten Arnhem en Nijmegen zich op het verbeteren van het regionale innovatieklimaat voor de sectoren Food in Wageningen, Health in Nijmegen en Energy in Arnhem. De vele bedrijven en opleidingen in Arnhem maakt dat het energiecluster kan werken als een magneet voor innovaties, human capital en nieuwe bedrijvigheid op energiegebied. Hiermee wordt Arnhem op de kaart gezet als energiestad.

Een sterk energiecluster

Binnen Hotspot Energy werken we aan een sterk energiecluster in Arnhem en de regio. Door het realiseren van aantrekkelijke kennis- en werklocaties en het stimuleren van innovaties op het gebied van energie zorgen we voor een goed vestigingsklimaat en nieuwe werkgelegenheid. We werken samen rondom de thema's bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, talentontwikkeling en het 'living lab'.

Ambities voor 2019

  • Bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit: We werken aan een toekomstbestendige bereikbaarheid, samenwerkingsplekken en ruimtelijke kwaliteit bij verschillende werk- en kennislocaties. Partners hierin zijn Businesspark Arnhems Buiten, Industriepark Kleefse Waard en Kenniscampus Regio Arnhem (Hogeschool Arnhem Nijmegen/Hogeschool Van Hall Larenstein).  
  • Human capital: Meer technisch talent aantrekken is belangrijk. Hotspot Energy wil meer krachten bundelen en aansluiten bij initiatieven en behoeften van grote bedrijven en het MKB. Samenwerkingspartners: Powerlab, The O-Zone en Talentwinkel.  
  • New Energy Living Lab: Het Living Lab stimuleert projecten rondom 3 Arnhemse energie-innovaties: waterstof- en brandstofceltechnologie, batterij -en laadinfrastructuur en ICT- of smartgrids. Deze projecten dragen bij aan oplossingen in de energietransitie.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul Maassen, bestuursadviseur, via paul.maassen@arnhem.nl.