Duurzame subsidies voor uw woning

De overheid stimuleert woningeigenaren met subsidies en lage renteleningen om duurzame maatregelen uit te voeren aan de eigen woning. U vindt hier een overzicht van de Arnhemse subsidies en leningen.

Voor een overzicht van de regionale en landelijke subsidies en regelingen kunt u terecht bij het Energieloket Arnhem. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen via vragen@regionaalenergieloket.nl of bellen naar 088-5254110.

Toekomstbestendig Wonen Lening Arnhem

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening (hiervoor 'duurzaamheidslening' genoemd) kunt u energiemaatregelen financieren, zoals isolatie, een warmtepomp of zonnepanelen. De lening is ook bedoeld om uw woning levensloopbestendig te maken, zodat u langer zelfstandig thuis kunt wonen. We bieden de Toekomstbestendig Wonen Lening aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de Provincie Gelderland.

Soorten leningen

Er zijn 4 verschillende leningen met een eigen rente en bedrag dat u maximaal kunt lenen:

Consumptieve lening

 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 30.000 aanvragen.
 • Voor 'nul op de meter' woningen, aardgasvrij maken van uw woning of asbestsanering in combinatie met verduurzaming kunt u tot  €50.000 lenen.
 • De rente is 1,6%.

Hypothecaire lening

 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 aanvragen.
 • Bij een looptijd van 10 jaar is de rente 1,6%.
 • Bij een looptijd van 20 jaar is de rente 1,8%.

Verzilverlening

 • Uw woning is meer waard dan de hoogte van uw hypotheek. Met deze overwaarde kunt u uw woning toekomstbestendig maken.
 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 aanvragen via een hypothecaire lening.
 • De rente is 1,7%.

Maatwerklening

 • U kunt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 aanvragen via een hypothecaire lening.
 • De lening geldt voor funderingsherstel, asbestsanering en energiemaatregelen.
 • De rente is 1,7%.

U vindt meer informatie over de looptijden en afsluitenkosten van de leningen in de Verordening Toekomstbestendig wonen lening.

Voorwaarden 

 • U bent eigenaar en bewoner van een bestaande woning of u bent een particuliere verhuurder van maximaal 3 woningen in Arnhem.
 • U gebruikt minstens 1 energiemaatregel bij de investering aan uw huis.
 • De maatregelen waarvoor u een lening kunt aanvragen, vindt u in de maatregelenlijst.

Aanvragen

U vraagt eerst om toestemming voor de maatregelen via de button hieronder. Heeft u toestemming? U ontvangt dan per e-mail een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de lening aanvragen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn).

Aanvraag starten

Meer informatie

U vindt meer informatie over energiemaatregelen of maatregelen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen op de website www.arnhemaan.nl en www.mijnhuisopmaat.nl

Contact

Heeft u nog vragen over deze lening? Neem dan contact op via e-mailadres toekomstbestendigwonen@arnhem.nl.

Toekomstbestendig Wonen Lening voor VVE's in Arnhem

Met de Toekomstbestendig Wonen Lening voor VVE’s kunnen Verenigingen van Eigenaren maatregelen financieren om de VVE te verduurzamen. Het moet gaan om energiemaatregelen en ook kunnen overige maatregelen meegefinancierd worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld klimaatmaatregelen, maatregelen om de woningen in de VVE levensloopbestendig te maken en renovatie. We bieden de Toekomstbestendig Wonen Lening voor VVE’s aan in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de Provincie Gelderland. 

Kenmerken van de lening

De Toekomstbestendig Wonen Lening voor Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) is een Stimuleringslening die zakelijk wordt verstrekt. De kenmerken van de lening zijn:

 • De rente is 1,8%.
 • De looptijd van de lening voor een kleine VVE (tot 8 appartementen) is maximaal 20 jaar.
 • Een kleine VVE kan minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 per appartement aanvragen.
 • Bij een grote VVE (vanaf 8 appartementen) is de looptijd van de lening tussen 15 en 25 jaar, afhankelijk van het leenbedrag.
 • Een grote VVE kan minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 per appartement aanvragen.
 • Het minimale leenbedrag voor een grote VVE is € 20.000 en het maximale leenbedrag voor een grote VVE is € 5 miljoen.

U vindt meer informatie over de Toekomstbestendig Wonen Lening voor VVE’s in de Verordening.

Voorwaarden

 • Het moet gaan om een VVE in Arnhem.
 • Er moet bijgedragen worden aan één of meer van de beleidsdoelen, zoals genoemd in de Verordening.
 • Energiemaatregelen zijn verplicht.
 • De maatregelen waarvoor de VVE een lening kan aanvragen, staan in de maatregelenlijst.

Aanvragen

De VVE vraagt eerst om toestemming voor de maatregelen via de button hieronder. Heeft u toestemming? U krijgt dan per e-mail een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de lening aanvragen bij de SVn. 

Aanvraag starten

Meer informatie

U vindt meer informatie over energiemaatregelen of maatregelen om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen op de website van Arnhem AAN,  VvE Energieloket Arnhem en Mijn Huis Op Maat

Contact

Heeft u vragen over deze lening? Neem dan contact op via e-mailadres toekomstbestendigwonen@arnhem.nl.

Subsidieregeling Aanjaagfonds

De Subsidieregeling Aanjaagfonds is een regeling van de gemeente Arnhem en is speciaal opgericht om duurzame wijk- en buurtinitiatieven te ondersteunen in de uitvoering van hun activiteiten. De regeling geldt voor initiatieven die zich richten op de energietransitie en het klimaatbestendig maken van uw wijk.

Voorwaarden

 • U organiseert het initiatief met 2 of meer bewoners uit de buurt.
 • Het initiatief is in de gemeente Arnhem.
 • Het initiatief moet nog starten, subsidie met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
 • Bekijk voor alle voorwaarden de Subsidieregeling Aanjaagfonds

Gebruik van het Aanjaagfonds

U kunt het Aanjaagfonds gebruiken om duurzame initiatieven in uw buurt te starten en door te ontwikkelen. Met het subsidiebedrag kunt u de inzet van een aanjager of organisatie- en communicatiekosten deels vergoed krijgen. De duurzame maatregelen zelf worden niet vergoed. 

U kunt hierbij denken aan zaalhuur, catering, kosten voor flyers en juridisch advies.

Na de aanvraag bekijkt een adviseur van de gemeente samen met u wat er nodig is. U krijgt bijvoorbeeld ondersteuning voor het organiseren van activiteiten, zoals:

 • een warmtecamera-wandeling door de wijk
 • een collectieve inkoopactie op het gebied van isolatie 
 • een duurzaamheidsmarkt in de wijk. 

Er zijn 3 categorieën waarvoor u een subsidie kan aanvragen:

 1. Duurzame starters (maximaal 500 euro)
 2. Duurzame doorzetters (maximaal 10.000 euro)
 3. Duurzame volhouders (maximaal 20.000 euro)

Aanvragen

U kunt de subsidie online aanvragen via de button 'subsidie aanvragen'. Waar moet u op letten bij het invullen van de online aanvraag:

 • De aanvraag moet door 1 persoon van het initiatief ingediend worden.
 • De andere initiatiefnemers moeten de aanvrager machtigen.
 • Ingevulde machtigingsformulieren voegt u toe tijdens de online aanvraag.
 • U moet minimaal 1 ingevuld en ondertekend machtigingsformulier (pdf, 47 kB) toevoegen, omdat u de aanvraag met minimaal 2 buurtgenoten moet doen.

Subsidie aanvragen 

Contact

U kunt uw plan van tevoren bespreken met een medewerker van de gemeente. Met name bij grotere plannen is dat verstandig. In het gesprek kunt u vragen stellen en de medewerker kan met u meedenken over de opzet en aanpak van uw idee. U kunt contact opnemen met David Willemsen (Aanjaagfonds) via telefoonnummer 06-21435532 of e-mailadres david.willemsen@arnhem.nl.

Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak (SEWA)

De subsidie SEWA is een subsidieregeling voor een aantal gebieden in de wijken Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, Arnhemse Broek en Malburgen. In deze gebieden zijn adressen (pdf, 526 Kb) geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen voor de subsidie. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet uw woning een bepaald energielabel hebben (C, D, E, F of G). Heeft uw woning energielabel A of B? Dan kunt u deze subsidieregeling niet aanvragen.

Er zijn 2 subsidieregelingen:

 1. Zelf aan de slag (individuele regeling)
 2. ​​​Samen aan de slag (collectieve regeling)

Hieronder vindt u per subsidieregeling uitleg over de voorwaarden en hoe u de subsidie kunt aanvragen.

Zelf aan de slag (individuele regeling)

De individuele regeling is beschikbaar voor woningeigenaren die hun woning zelf willen opknappen of hiervoor een aannemer inhuren. Het maximale subsidiebedrag hangt af van het type woning.

Voorwaarden

Voor de individuele regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent de bewoner en de eigenaar van de woning.
 • Uw woning heeft een geldig energielabel C,D,E, F of G (NTA 8800).
 • Uw woning heeft een WOZ-waarde tot € 355.000 (op basis van de betaalbaarheidsgrens 2022).
 • Bij een woning met energielabel E, F of G maakt uw woning minimaal 3 labelstappen (van E naar minimaal B, van F naar minimaal C of van G naar minimaal D).
 • Bij een woning met energielabel C of D behaalt uw woning minimaal label B.
 • U bent bereid een deel van de kosten zelf te betalen. Heeft u een Gelrepas dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Aanvragen

Lees voordat u naar de aanvraag gaat het SEWA-stappenplan goed door. Voor de aanvraag heeft u ook een aantal documenten nodig. Zonder deze documenten kunt u de aanvraag niet indienen.

Benodigde documenten:

 • Taxatieverslag (om de WOZ-waarde te bepalen)
 • Offerte aannemer
 • Recent energielabel conform NTA 8800
 • Recente kopie van aanslag biljet gemeentelijke belasting

Heeft u alle informatie gelezen en komt u in aanmerking voor de subsidieregeling? Ga dan naar het aanvraagformulier via de button 'Aanvraag starten'.

Aanvraag starten

Samen aan de slag (collectieve regeling)

De collectieve regeling is bedoeld voor huiseigenaren in gebieden waar woningen gezamenlijk worden verbeterd. Bijvoorbeeld in gebieden waar woningcorporaties aan de slag gaan met het isoleren van hun woningen en waarbij woningeigenaren kunnen meeliften op die plannen. In enkele buurten nemen wij als gemeente zelf het initiatief om samen met aannemer Trebbe een straat collectief te verduurzamen. Dat zal niet voor alle gebieden die in aanmerking komen gelden.

De ondersteuning bestaat uit de volgende diensten:

 • Aanvraag van een geldig energielabel (NTA 8800) voor uw woning.
 • Inzicht in de meest geschikte maatregelen voor uw woning.
 • Opdracht geven aan de aannemer voor de uitvoering van de maatregelen.
 • Actieve ondersteuning bij de subsidieaanvraag.
 • Ondersteuning bij het aanvragen van een eventuele lening.
 • Uitgebreide verantwoording voor de subsidie.
 • Aanvraag van een geldig energielabel (NTA 8800) na de werkzaamheden.

Zodra er een initiatief in uw buurt ontstaat brengen wij u daar persoonlijk van op de hoogte. U kunt zich vervolgens bij dit initiatief aanmelden.

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Maakt uw woning onderdeel uit van een VvE en wilt u zelf aan de slag? Dan vragen wij u om de toestemming van uw VvE vast te leggen via het formulier Toestemmingsverklaring Vereniging van Eigenaren (pdf, 63 kB). Een Vereniging van Eigenaren kan ook zelf een gezamenlijke aanvraag doen, als de VvE verantwoordelijk is voor uit te voeren maatregelen als dak-, vloer-, en wandisolatie.

Meer informatie

Voor alle verdere informatie over deze subsidieregeling kunt u terecht op de website Energieloket Arnhem.

Contact

Heeft u vragen over de individuele of collectieve subsidieregeling? Neem dan contact op met Energieloket Arnhem via telefoonnummer 088-5254110 of stuur een e-mail naar sewa@arnhem.nl.

Kleine Woning Aanpak Subsidie 

De Kleine Woning Aanpak Subsidie (KWAS) is een subsidieregeling  voor woningeigenaren van een kleine tussenwoning of hoekwoning.

Voorwaarden

 • De woning heeft een oppervlakte van maximaal 100 m2.
 • De woning is gebouwd in 1982 of eerder.
 • De WOZwaarde van de woning is lager dan € 355.000.

Inhoud subsidie

De subsidie bestaat onder andere uit:

 • Een energieadviseur aan huis.
 • Uitvoering van isolatiemaatregelen zoals HR++ glas, spouwmuur- en vloerisolatie.
 • Vergoeding van de kosten van de isolatiemaatregelen tot € 2.000.

Voor dit aanbod werken we samen met de organisatie ‘Winst uit je woning’.

Recht op SEWA-subsidie? Dan niet op deze regeling

Woningen die in aanmerking komen voor de SEWA-subsidie (Subsidieregeling Eigen Woning Aanpak) komen niet in aanmerking voor deze KWAS-subsidie. Dat komt omdat in de SEWA-subsidie ook subsidie op isolatiemaatregelen wordt gegeven.

1 miljoen euro beschikbaar

Voor deze regeling is 1 miljoen euro beschikbaar, zodat in ieder geval 500 huishoudens kunnen meedoen. 

Aanvragen

Alle huishoudens die in aanmerking komen voor de subsidie ontvangen een brief. Zij kunnen vanaf 19 september tot en met 15 november 2023 de aanvraag starten via de website www.winstuitjewoning.nl/arnhem/extrabijdrage .

Subsidie energiemaatregelen voor Woningeigenaren in Elderveld-Noord (SWEN)

De SWEN is een subsidieregeling energiemaatregelen voor 65 woningeigenaren in de Arnhemse wijk Elderveld-Noord. Hun woningen staan tussen huurwoningen van Volkshuisvesting Arnhem. Volkshuisvesting Arnhem gaat aan de slag met het verduurzamen van hun huurwoningen. Met deze subsidieregeling krijgen de particuliere woningeigenaren in het projectgebied een tegemoetkoming in de kosten om hun eigen woning ook te verduurzamen.

Voorwaarden

 • Alleen de adressen die genoemd worden in de regeling kunnen meedoen.
 • De eigenaar moet een eigenaar-bewoner zijn of een eigenaar-verhuurder.
 • Het subsidiebedrag is maximaal € 2.000.
 • De maatregelen die in aanmerking komen zijn: dakisolatie, vloerisolatie, isolatie kruipruimte, isolatieglas, elektrisch koken.
 • Elektrisch koken moet gecombineerd worden met isolatie van de kruipruimte (om eventueel in de toekomst aan te kunnen sluiten op een warmtenet).
 • De werkzaamheden moeten door een erkende aannemer worden uitgevoerd.
 • De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd na 1 januari 2023.
 • Aanvragen kunnen uiterlijk 31 december 2024 worden ingediend
 • De werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voordat de aanvraag wordt ingediend.
 • Een eigenaar die KWAS subsidie heeft aangevraagd kan geen SWEN subsidie aanvragen.

Uitvoering van de energiemaatregelen

Volkshuisvesting Arnhem gaat de huurwoningen in de wijk Elderveld-Noord verduurzamen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van de Klok. Aanvragers van de SWEN subsidieregeling kunnen de energiemaatregelen aan hun particuliere woning ook door Van de Klok laten uitvoeren en krijgen daarvoor een aanbod van de aannemer. Aanvragers mogen de energiemaatregelen ook door een andere erkende aannemer laten uitvoeren.

Aangeboden hulp

Woningeigenaren die gebruik willen maken van deze subsidie kunnen hulp krijgen van een specialist. De gemeente Arnhem heeft daarvoor bureau EANTE ingehuurd. Zij kunnen u helpen met advies en begeleiding bij de stappen die u moet nemen en de keuzes die u moet maken. En bij het aanvragen van de SWEN-subsidie.

Aanvragen

U kunt de subsidie na uitvoering van de maatregelen digitaal aanvragen via aanmelding met DigiD. Bij de aanvraag moet u de offertes en facturen van de werkzaamheden en een rekenafschrift als bijlage toevoegen.

Subsidie aanvragen

Contact

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u gebruikmaken van de aangeboden hulp? Neem dan contact op met EANTE via telefoonnummer 085-0607038 of stuur een e-mail naar coach@eante.nl