Discriminatie voorkomen en bestrijden

Helaas komt discriminatie vandaag de dag nog steeds voor. Ook in onze stad en dat is onacceptabel. We zijn daar met z'n allen verantwoordelijk voor en samen kunnen we het verschil maken. Ook jij.

Wees geen stille omstander. Durf je uit te spreken als je getuige bent van discriminatie. Durf mensen aan te spreken die onacceptabel gedrag vertonen, durf personen te steunen die ermee te maken krijgen en durf misstanden te melden. Durf voor elkaar op te komen: als Arnhemmer, teamgenoot, familie, collega, vriend of vriendin.

Campagne Arnhem Durft

Met de campagne #Arnhemdurft werkt Gemeente Arnhem samen met het Meldpunt Discriminatie VizierOost aan het onder de aandacht brengen van discriminatie en wat u er tegen kunt doen. Voor velen is het spannend om als omstander in een situatie iets te zeggen. Maar dat kan wel het verschil maken. Voor de dader en voor het slachtoffer. Durf je uit te spreken en deel het campagnemateriaal. Online, op het werk, school of op de sportclub. 

Wat is discriminatie?

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen in een situatie. Denk hierbij aan: afkomst, huidskleur, sekse, religie, beperking, seksuele voorkeur. Dat kan letterlijk uitgesproken worden, maar soms gebeurt het ook in de vorm van een 'grapje'.

Waarom iets doen?

Als omstanders zwijgend toekijken bij discriminatie, heeft dat mogelijk tot gevolg dat de discriminatie toeneemt. Daarom is het belangrijk om je uit te spreken als je geen slachtoffer bent, maar wel getuige bent. Door er iets van te zeggen laat je weten dat discriminatie onacceptabel is en er een sociale grens is overschreden. Daarnaast voelt de dader zich schuldig of vervelend over zijn of haar gedrag. Daarnaast steun je het slachtoffer en voelt hij of zij zich niet alleen. Zwijgen doet vaak meer pijn.
Lees meer over nut en noodzaak van ingrijpen en tips hoe je dat het beste kunt doen, op het Kennisplatform Integratie en Samenleving.

Contact

Vragen of meer willen weten? Mail dan naar inclusie@arnhem.nl

Bekijk deze video op YouTube.