Gladheidsbestrijding

Bij gladheid strooit de gemeente straten, wegen en paden. Er wordt gestrooid als gladheid dreigt of als het glad is.

  • Indeling strooiroutes

    Bij gladheid strooit de gemeente in drie fases. De bruggen, belangrijke verkeersaders, busbanen en o.a. het centrumgebied strooien we bij verwachte gladheid eerst. Als het glad is volgen belangrijke wijkontsluitingen, steile wijkstraten en voetgangersvoorzieningen.