Gladheidsbestrijding

Bij gladheid strooit de gemeente straten, wegen en paden. Er wordt gestrooid als gladheid dreigt of als het glad is.

  • Indeling strooiroutes

    Bij gladheid strooien we in 3 fases. De bruggen, belangrijke verkeersaders, busbanen en o.a. het centrumgebied strooien we bij verwachte gladheid eerst. Daarna volgen belangrijke wijkontsluitingen, steile wijkstraten en voetgangersvoorzieningen.