Gladheidsbestrijding

Bij gladheid strooien we in 3 fases. De bruggen, belangrijke verkeersaders, busbanen en onder andere het centrumgebied strooien we bij verwachte gladheid als eerst. Daarna volgen belangrijke wijkontsluitingen, steile wijkstraten en voetgangersvoorzieningen.

Strooiwagen in winters landschap

We strooien al als gladheidheid dreigt. Het zout kan dan inwerken. De belangrijkste wegen en fietspaden worden het eerst gestrooid. De stad moet bereikbaar blijven. Bovendien zijn de risico's van gladheid op drukke routes groter. Op de strooikaart kunt u de strooiroutes  zien. 

Strooiroutes

Urgentie 1: preventieve en bruggenstrooiroute

De wegen en fietspaden die zijn opgenomen in de urgentie 1-route strooien we bij dreigende gladheid uit voorzorg. Dit zijn de bruggen, de verkeersaders, de steile wijkontsluitingswegen, de busbanen, het centrumgebied, het stationsgebied en de afritten van de rivierkades.

Urgentie 2: de zogeheten curatieve strooiroute 

Wegen en fietspaden in de urgentie 2-route strooien we als het werkelijk glad is of als er sneeuw ligt. Het gaat hierbij om de wijkontsluitingswegen, de steile wijkstraten en voetgangersvoorzieningen zoals bushaltes, zebra’s en marktstraten/pleinen op marktdagen. Ook houden we de toegangswegen en doorgaande looproutes naar winkelcentra, scholen, medische centra en bejaardencentra schoon.

Overige wegen en fietspaden

Op overige wegen en fietspaden strooien we niet. Pas bij grote, langdurige ontwrichting van het verkeer kunnen we besluiten om ook in andere straten in Arnhem te strooien.