Sloopregeling voor oude dieselpersonenauto's

Aan bewoners van de milieuzone en aan ondernemers met een eenmanszaak in de milieuzone biedt de gemeente Arnhem een sloopregeling aan. De voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat uw personenauto per 1 januari 2019 de Arnhemse milieuzone niet meer in mag. 

Het gaat om personenauto's die op diesel rijden én een 'datum eerste toelating' (DET) hebben van vóór 1 januari 2005. De 'datum eerste toelating' staat op uw kentekenbewijs. Is voor uw auto vóór 1 januari 1995 een kentekenbewijs afgegeven waarop geen DET staat vermeld? Dan kijken wij naar de datum van afgifte zoals genoemd op deel l van het kentekenbewijs. 

Voordat u een sloopregeling aanvraagt, controleer of u in aanmerking komt voor een ontheffing.

Wat houdt de sloopregeling in? 

Als u voldoet aan de voorwaarden en u laat de auto demonteren, dan kunt u een subsidie aanvragen van €1.000. Er is in totaal € 50.000 beschikbaar. 

Wie komen in aanmerking? 

De sloopregeling is bedoeld voor:

  • bewoners binnen de milieuzone
  • bewoners van een gebied dat alleen via de milieuzone bereikbaar is
  • zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak in de milieuzone 
  • zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak in een gebied dat alleen via de milieuzone bereikbaar is

Voorwaarden 

Uw auto mag per 1 januari 2019 niet meer de Arnhemse milieuzone in.
Het is daarnaast belangrijk dat u de auto pas laat slopen nadat u de subsidie toegezegd krijgt. Het sloopbewijs heeft u daarna nodig om de subsidie daadwerkelijk te krijgen. 

De volledige regeling met de lijst met voorwaarden (pdf, 396kB) kunt u online inzien.

Aanvraagprocedure

Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Binnen 8 weken beslist het college van burgemeester & wethouders over uw aanvraag. 

U kunt de aanvraag tot 1 juli 2019 indienen via onderstaande knop:

Aanvragen sloopregeling

Let op: u dient in de milieuzone te wonen om in aanmerking te komen voor de sloopregeling. 

Verantwoordingsprocedure

Alleen volledig ingevulde verantwoordingen (pdf, 26kB) worden in behandeling genomen. Hierbij dient u de demontageverklaring en een kopie van een recent bankafschrift mee te sturen. Binnen 6 weken na vaststelling wordt de subsidie uitbetaald.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie