Sloopregeling voor oude dieselpersonenauto's

Bewoners en ondernemers met een eenmanszaak binnen de milieuzone kunnen gebruik maken van een sloopregeling. De voorwaarde voor het ontvangen van de subsidie is dat uw dieselpersonenauto per 1 januari 2019 de Arnhemse milieuzone niet meer in mag. 

Als u voldoet aan de voorwaarden en u laat de auto demonteren, dan kunt u een subsidie aanvragen van €1.000. Er is in totaal € 50.000 beschikbaar.
 

Voorwaarden

  • Het gaat om personenauto's die op diesel rijden én een 'datum eerste toelating' hebben vóór 1 januari 2005
  • De auto staat op naam van de aanvrager
  • De auto is in een rijwaardige staat

De sloopregeling is bedoeld voor:

  • bewoners binnen de milieuzone
  • bewoners van een gebied dat alleen via de milieuzone bereikbaar is
  • zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak in de milieuzone 
  • zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak in een gebied dat alleen via de milieuzone bereikbaar is

Aanvragen

Het is belangrijk dat u de auto pas laat slopen nadat u de subsidie toegezegd krijgt. De demontageverklaring heeft u daarna nodig om de subsidie daadwerkelijk te krijgen. 

Sloopregeling aanvragen 

Procedure

Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Binnen 8 weken beslist het college van burgemeester en wethouders over uw aanvraag. 

Verantwoording

Nadat de subsidie is toegezegd kunt u de auto laten demonteren. Om de subsidie te ontvangen vult u een verantwoordingsformulier in. Hierbij stuurt u de demontageverklaring en een kopie van een recente bankafschrift mee. Alleen volledig ingevulde verantwoordingen (pdf, 26kB) worden in behandeling genomen. Binnen 6 weken na vaststelling wordt de subsidie uitbetaald.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie