Subsidieregeling demontage diesel bestelauto's

De Arnhemse milieuzone geldt sinds 29 oktober 2020 ook voor bestelauto's die rijden op diesel en een emissieklasse lager dan 4 hebben. Aan eigenaren van diesel bestelauto's die in de milieuzone wonen of daar hun bedrijf hebben, biedt de gemeente een sloopregeling aan. Ook marktkooplieden met een standplaats in de milieuzone kunnen een subsidie aanvragen.

Als u voldoet aan de voorwaarden en u laat uw auto demonteren kunt u een subsidie aanvragen van € 1.000. Er is in totaal € 50.000 beschikbaar in deze regeling. Per aanvrager verstrekken wij subsidie voor ten hoogste 5 auto's.

Voorwaarden

  • U bent eigenaar van een diesel bestelauto (voertuigcategorie N) met emissieklasse 0, 1, 2 of 3
  • Uw auto is op de datum van subsidieaanvraag APK goedgekeurd
  • Uw auto heeft een Nederlands kenteken en staat op uw naam (in ieder geval vanaf 20 juni 2020)
  • U woont in de milieuzone, heeft uw bedrijf daar gevestigd of u heeft daar een standplaats op de markt 
  • U of uw bedrijf staat vanaf 20 juni 2020 en de datum van subsidieaanvraag onafgebroken op hetzelfde adres ingeschreven (volgens de basisregistratie personen van de gemeente Arnhem of de gegevens van de Kamer van Koophandel)
  • U dient uw aanvraag in uiterlijk 1 september 2021

Aanvragen

Het is belangrijk dat u de auto pas laat slopen nadat u de subsidie toegezegd krijgt. De demontage van uw auto laat u uitvoeren bij een door de RDW erkend sloopbedrijf. De demontageverklaring heeft u daarna nodig om de subsidie daadwerkelijk te krijgen.

U kunt de subsidie aanvragen via onderstaande button. Naast enkele persoonlijke gegevens vragen wij u aan te leveren het kentekenbewijs met tenaamstelling. Bedrijven verzoeken wij een uittreksel KvK mee te sturen. Marktkooplieden geven in het vrije tekstblok aan wat hun standplaats is.

Aanvragen

Procedure

Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen. Binnen 8 weken beslist het college van burgemeester en wethouders over uw aanvraag.

Vragen

Heeft u inhoudelijke vragen over deze regeling, neem dan contact op met peter.swart@arnhem.nl. Heeft u vragen over de procedure of lukt het u niet om aan te vragen, mail dan met subsidiebeheer@arnhem.nl