Regels milieuzone vanaf 29 oktober 2020

In verschillende Nederlandse steden bestaan milieuzones, met elk hun eigen regels. De landelijke overheid gaat deze regels gelijk trekken. Zo wordt het voor de weggebruiker duidelijker. In Arnhem zullen deze nieuwe regels ingaan per 29 oktober 2020. De milieuzone geldt alleen voor voertuigen die rijden op diesel.

Bestelauto's

De Arnhemse milieuzone gaat ook gelden voor bestelauto's die rijden op diesel en die een emissieklasse hebben van 0, 1, 2 of 3 (dus lager dan 4). Aan eigenaren van oude diesel-bestelauto's die in de milieuzone wonen of daar hun bedrijf hebben, biedt de gemeente een sloopregeling aan. 

Vrachtauto's

Per 29 oktober 2020 mogen alleen nog diesel-vrachtauto's in de Arnhemse milieuzone rijden die voldoen aan emissieklasse 4 of hoger. Emissieklasse 4 komt vrijwel overeen met euronorm 4, zodat er in dat opzicht weinig verandert.

Personenauto's

Tot 29 oktober 2020 mogen alleen diesel-personenauto's van na 1 januari 2005 de Arnhemse milieuzone in. Per 29 oktober 2020 mogen alleen nog diesel-personenauto's in de milieuzone rijden die voldoen aan emissieklasse 4 of hoger. In grote lijnen komt dit met elkaar overeen. Toch zijn er diesel-personenauto's van na 1 januari 2005 die nog geen schonere "emissie 4" motor hebben. Deze groep diesels mag de milieuzone per 29 oktober 2020 niet meer in. 

Aanpassing grenzen 

De hoge Rijnkade en de Weerdjesstraat én het gebied daartussen worden per 29 oktober 2020 onderdeel van de milieuzone. Op dit moment is dit gebied alleen via de milieuzone te bereiken. Daarom gelden feitelijk hier nu ook al de regels van de milieuzone. Doordat
het gebied formeel onderdeel van de milieuzone wordt, kunnen bewoners en bedrijven van dit gebied ook profiteren van de landelijke vrijstellingen en ontheffingen voor milieuzones. De lage kade blijft buiten de milieuzone vallen. Zie de kaart van de Milieuzone vanaf 29 oktober 2020 (pdf, 828 kB). 

Emissieklasse

In de nieuwe situatie spreken we van "emissieklasse" in plaats van euronorm. De emissieklasse geeft aan hoeveel de auto uitstoot aan luchtvervuilende stoffen.  Hoe hoger het cijfer, hoe schoner het voertuig. De emissieklasse staat ook op het verkeersbord bij een milieuzone. In Arnhem ziet u straks een bolletje met 4 op het bord staan. Met emissieklasse 4 en hoger mag u dan de zone inrijden.

Controleer of uw auto straks de zone nog in mag. De landelijk vastgestelde boete is mogelijk hoger dan de boete die nu in Arnhem geldt.

Ontheffingen

De huidige ontheffingsregels voor de milieuzone blijven van kracht tot 29 oktober 2020. Daarna gelden de volgende ontheffingen en vrijstellingen:

  • Diesel-oldtimers (ouder dan 40 jaar) krijgen een landelijke vrijstelling. Deze wordt automatisch aan het voertuig toegekend. 
  • Eigenaren van oude diesel-kampeerauto's krijgen, als zij in een milieuzone wonen, na 29 oktober 2020 een vrijstelling voor de milieuzone waarin zij wonen. Deze wordt automatisch aan het voertuig toegekend. De vrijstelling geldt dus niet voor milieuzones in andere steden. 
  • Rolstoeltoegankelijke voertuigen, in het kentekenregister herkenbaar aan de carrosseriecode SH, krijgen een landelijke vrijstelling. Deze wordt automatisch aan het voertuig toegekend. 
  • Eigenaren van oudere diesel-personenauto's of diesel-bestelauto's, die voor een bedrag van € 500,- of meer zijn aangepast voor het gebruik of vervoer van gehandicapten, kunnen bij de gemeente een ontheffing aanvragen voor het inrijverbod van milieuzones. Deze ontheffing geldt dan ook voor andere gemeenten met een milieuzone.
  • Voor de Arnhemse milieuzone kan voor elk kenteken maximaal 12 keer per jaar bij de gemeente  een dagontheffing worden aangevraagd. Een dagontheffing is geldig voor één kalenderdag, die begint om 0.00 uur en eindigt om 06.00 uur de volgende dag (maximaal 30 uur). Een dagontheffing moet zijn aangevraagd vóórdat de milieuzone is ingereden. 
  • De landelijke ontheffingen en vrijstellingen voor bijzondere vrachtauto's veranderen nauwelijks. Zolang deze jonger zijn dan 13 jaar mogen zij met een vrijstelling of een ontheffing de milieuzone in. Kijk hier voor meer informatie.

Meer informatie

Om de nieuwe regels in Arnhem mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen. Dat besluit is op 5 juni 2020 genomen en op 9 juni 2020 gepubliceerd op overheid.nl (Staatscourant 2020, 31211). De zienswijzen die zijn ingediend op het Voornemen Verkeersbesluit en onze reactie daarop, vindt u in dit besluit. In het besluit staan tevens de mogelijkheden van bezwaar en opschorting beschreven. De beleidsregels voor ontheffingen zijn gepubliceerd in het digitale gemeenteblad.

Zie voor meer informatie over milieuzones en de regels in andere steden www.milieuzones.nl