Nieuw asfalt Cronjéstraat en Paul Krugerstraat

Van 30 juni tot en met 17 juli krijgen de Cronjéstraat en de Paul Krugerstraat nieuw asfalt. De werkzaamheden worden in twee stappen uitgevoerd.

Aanbrengen deklaag 10 juli

Op vrijdag 10 juli wordt de deklaag aangebracht op de Cronjéstraat en de Paul Krugerstraat. Om de veiligheid van u en andere weggebruikers te garanderen wordt de rijbaan van de Apeldoornseweg richting het centrum, tussen de Sonsbeekweg en de Nijhoffstraat, van 06.30 tot ca. 15.30 uur afgesloten voor verkeer. In de onderstaande afbeelding wordt het werkgebied ten behoeve van het aanbrengen van de deklaag weergegeven.

Werkzaamheden Cronjéstraat 10 juli

Afgesloten

  • Van dinsdag 30 juni 6.00 uur tot vrijdag 10 juli 18.00 uur zijn de Cronjéstraat en de Paul Krugerstraat afgesloten voor alle verkeer. 
  • Van dinsdag 30 juni 6.00 uur tot vrijdag 17 juli 18.00 uur is de brug op de kruising Cronjéstraat/De la Reijstraat afgesloten voor alle verkeer.

Planning

De planning kan uitlopen als er sprake is van slechte weersomstandigheden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Transvaalbuurt minder goed bereikbaar dan gebruikelijk. Het  éénrichtingsverkeer op de De la Reijstraat is tijdelijk opgeheven. Ook wordt het éénrichtingsverkeer op het laatste deel van de Sonsbeeksingel tijdelijk opgeheven om woningen bereikbaar te houden. U kunt de Transvaalbuurt inrijden via de Steijnstraat en de Sonsbeeksingel en u kunt de wijk uitrijden via de Steijnstraat.

Parkeren tijdens werkzaamheden

Gedurende de werkzaamheden is het niet mogelijk om te parkeren binnen het werkgebied. Parkeer daarom uw auto of motor uiterlijk donderdagavond 9 juli op een andere plek in de wijk.

Afvalinzameling

Tijdens de reguliere ophaaldagen kunt u uw containers plaatsen op de kruising Cronjéstraat/De la
Reijstraat, de kruising Paul Krugerstraat/De la Reijstraat en de kruising Paul Krugerstraat/ Apeldoornseweg.

Busdiensten

Tijdens de werkzaamheden rijden de bussen via een omleiding. Voor buslijn 3 betekent dit dat onder andere de bushaltes ‘Bothaplein’ en ‘Jacob Cremerstraat’ tijdelijk komen te vervallen en voor buslijn 13 vervalt de bushalte ‘Bothaplein’. Voor actuele vervoersinformatie zie www.breng.nl.

Begrip

Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. Wij doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. 

Informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Roelofs: www.roelofsgroep.nl/gow of download gratis de Roelofs-app.