Werkzaamheden fietspad Matsersingel vanaf 27 mei tot zomer 2024

Reist u regelmatig met de fiets door Kronenburg via de Burgemeester Matsersingel let dan goed op. Op maandag 27 mei zijn de werkzaamheden gestart om het fietsbad te verbreden en beter te verlichten. Het gaat om het fietspad aan de kant direct langs het winkelcentrum tot aan de Huissensedijk.

Fietsers en voetgangers worden omgeleid via het fietspad aan de overkant van de weg. Dit wordt op de plek goed met borden aangegeven. Jongerencentrum De Madser blijft gewoon bereikbaar.

Ook ander verkeer krijgt te maken met de werkzaamheden. Zo wordt de kruising Burgemeester Matsersingel/Kronenburgsingel een aantal keer afgesloten voor gemotoriseerde voertuigen. Dit is noodzakelijk om de verkeerslichten en lichtmasten te vervangen en het wegdek te verbeteren. Dat gebeurt op 29 en 30 mei en van 20 juni tot 19 juli. Deze tijdelijke aanpassingen kunnen als hinder ervaren worden. Houd hier dan ook rekening mee en plan op tijd uw route.

De verwachting is dat de werkzaamheden in de zomer zijn afgerond.