Rioolvervanging Geitenkamp

De gemeente gaat het riool in de Geitenkamp vervangen. Aannemer Dusseldorp Sloop, Infra en Milieutechniek is gestart met de werkzaamheden.

De rioolvervanging is een groot project dat doorloopt tot 2020. Er moet 6,5 km riool vervangen worden.

Wateroverlast

De rioolvervanging is een kans om ook aandacht te besteden aan een ander probleem: wateroverlast. In de wijk Geitenkamp is veel overlast van water. Samen met Volkshuisvesting, Vivare en Portaal kijkt de gemeente wat zij kunnen doen om wateroverlast te beperken. Daarbij proberen we gebruik te maken van de kansen en mogelijkheden die het rioolproject bieden. Zo is in de Reestraat een proefvak gemaakt met verschillende klinkers en fundering om te kijken welk materiaal het meeste water doorlaat en past in de wijk Geitenkamp. Mede op basis van ervaring bij dagelijks gebruik en door het naspelen van wateroverlast kunnen we bepalen welk materiaal we gaan gebruiken in de wijk. Dit proeftraject neemt enkele maanden in beslag. De wegverharding voor de proef is tijdelijk. Aan het eind van het project wordt deze vervangen door de definitieve bestrating.

De gemeente kan het niet alleen. U kunt zelf ook een bijdrage leveren aan het beperken van de wateroverlast, en we willen u graag daarvoor uitnodigen. Er zijn meer mogelijkheden dan u denkt. Zo kunt u ervoor kiezen om minder stenen in de tuin te leggen en water op te vangen in tonnen. We hebben nog meer tips voor u. Wilt u meer informatie hierover, neemt u dan gerust contact met ons op via geitenkamp@arnhem.nl. Gemeente en woningcorporaties kijken graag met u mee naar de mogelijkheden.

Acute problemen

Is er een acuut probleem, bijvoorbeeld een omgevallen boom, een losse (stoep)tegel of een gevaarlijke kuil in het trottoir? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.

Informatie

Heeft u nog vragen over het project dan kunt u deze mailen naar geitenkamp@arnhem.nl. U kunt ook persoonlijk vragen stellen tijdens het inloopspreekuur. Deze is elke dinsdag van 15.00 - 17.00 uur op het projectpunt aan de Schuttersbergweg 27.