Parkeerplan Klarendal-Zuid

Op 28 mei en 18 juni 2019 hebben gemeente en bewoners gesproken over de parkeerproblemen in Klarendal-Zuid. Tijdens de avonden ging het gesprek vooral over mogelijke oplossingen voor de parkeerproblemen. Binnen de huidige voorwaarden van de gemeenteraad is er op dit moment maar één oplossing, namelijk betaald parkeren met vergunningen. Lang niet iedereen stond daar positief tegenover.

Om recht te doen aan de signalen die wij hebben ontvangen uit Klarendal-Zuid, maken wij een tussenstap. We onderzoeken de volgende vragen:

  • Zijn er meer oplossingen voor de parkeerproblemen?
  • Is er meer maatwerk mogelijk per buurt/wijk?
  • Hoe komen bewoners en gemeente samen tot een passend plan?

Hierbij gebruiken we onder andere de evaluatie van St. Marten/Sonsbeekkwartier, suggesties uit Klarendal-Zuid en andere wijken en goede voorbeelden uit andere gemeenten. De bewoners die zich hebben opgegeven voor de werkgroep laten wij ook meekijken. Dat doen wij kort na de zomer.
De uitkomst leggen wij vervolgens voor aan het college van burgemeester & wethouders en als het gaat om grote aanpassingen, beslist de raad.

Vervolg

Na deze tussenstap gaan wij verder met het uitwerken van het parkeerplan voor Klarendal-Zuid.

Heeft u vragen? U kunt ons bereiken via parkeerplanklarendalzuid@arnhem.nl.