Parkeren Spijkerkwartier

Er is een nieuw parkeerplan voor het Spijkerkwartier. Na jaren overleggen en afstemmen met wijkbewoners heeft de gemeenteraad het plan van de werkgroep Verkeer Spijkerkwartier eind 2017 aangenomen. We pakken de parkeerproblemen in de wijk aan door betaald parkeren in te voeren. Het nieuwe parkeerplan is op 1 juli 2018 in gegaan.

Het unieke van dit plan? De meeropbrengsten van parkeervergunningen en parkeerautomaten vloeien terug de wijk in. Dat geld gaan we gebruiken om parkeer- en verkeersproblemen verder op te lossen én om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.

Plan in het kort

Betaald parkeren in de hele wijk zal helpen tegen de parkeeroverlast. Want de oude situatie - gratis parkeren - trekt parkeerders aan die niet in de wijk hoeven te zijn. Bewoners en ondernemers die geen eigen parkeervoorziening hebben, kopen nu een vergunning om in de wijk te mogen parkeren. Ook komt er een gunstige bezoekersvergunning. Er zijn extra parkeerplaatsen in parkeergarages en particuliere parkeerterreinen zodat er voldoende plek is voor iedereen. Veel verkeersborden zijn verwijderd. Verspreid over de wijk staan er parkeerautomaten en parkeercontroleurs handhaven vaker dan voorheen.
Hier leest u het volledige Parkeerplan Spijkerkwartier (pdf 2,2MB).

Denk mee!

Nu het parkeerplan is ingevoerd, gaan we extra maatregelen nemen om de parkeerproblemen te verkleinen en de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Denk aan het huren van extra parkeerplaatsen, meer ruimte voor fietsparkeren, groene voortuinen en het stimuleren van mobiliteitsoplossingen, zoals autodelen. De hoofdlijnen van het parkeerplan staan vast, maar we gaan nog veel zaken uitwerken. Wilt u meedenken? Dan kunt u contact opnemen met de werkgroep verkeer Spijkerkwartier via parkeren.spijkerkwartier@gmail.com.

Contact

Heeft u vragen over het parkeerplan en de vergunningen? Veel antwoorden vindt u  mogelijk in de lijst met veelgestelde vragen.

Heeft u vragen over vergunningen, betaald parkeren of handhaving in het Spijkerkwartier? Dan kunt u contact opnemen met parkeerbedrijf P1 via parkeerservicearnhem@P1.nl.

Wilt u weten in welk gebied u met uw vergunning mag parkeren? Bekijk de kaart met de verschillende parkeergebieden.

Heeft u opmerkingen of ideeën over de verdere uitwerking van het parkeerplan Spijkerkwartier? Dan kunt u contact opnemen met de werkgroep Verkeer via parkeren.spijkerkwartier@gmail.com.