Tijdelijk AZC Elderhoeve

De gemeente Arnhem werkt mee aan een Asielzoekerscentrum voor de duur van vijf jaar in de Elderhoeve in de wijk Elden.

Het gaat om opvang van maximaal 350 vluchtelingen: gezinnen en alleenreizende mannen en vrouwen. Op 22 december 2015 heeft het college van B&W een definitief besluit genomen hierover. In april 2016 zijn de eerste vluchtelingen gearriveerd.

Waarom is gekozen voor Elderhoeve en niet voor een andere plek in Arnhem?

De gemeente heeft gekeken welke panden mogelijk geschikt zijn voor opvang van vluchtelingen. Elderhoeve is uit de zoektocht als meest geschikte locatie naar voren gekomen. Het gebouw staat leeg en heeft als voormalig bejaardenhuis veel voorzieningen die nodig zijn. Het gebouw ligt redelijk afgeschermd, maar toch dichtbij voorzieningen zoals winkels en bushaltes. Ook is er een binnentuin waar kinderen kunnen spelen. De politie is positief. Verder staat Elden bij de gemeente bekend als een wijk met een goede sociale cohesie.

Wie worden in de Elderhoeve opgevangen?

In Elderhoeve wonen maximaal 350 vluchtelingen. Ze komen uit verschillende landen. Op dit moment komt het merendeel van de vluchtelingen uit Syrie en Eritrea. Het gaat om alleenreizende mannen en vrouwen en gezinnen. Ze zijn allemaal gescreend. Er komen mensen die in de oriëntatiefase (geen beschikking van de IND) of de inburgeringsfase (verblijfsvergunning) zitten. Na een periode kunnen sommige bewoners in de terugkeerfase terecht komen omdat hun asielaanvraag wordt afgewezen.

Kan ik de vluchtelingen helpen?

Als u wilt helpen, dan raden wij u aan dit te doen via een van de platforms die hiervoor zijn opgericht in Arnhem.

  • www.facebook.com/welkominelderhoeve Dit initiatief is opgericht om de bewoners van Azc Elderhoeve de helpende hand toe te steken.
  • www.facebook.com/arnhemvoorvluchtelingen doet er alles aan om behoeften van vluchtelingen te koppelen aan initiatieven en aanbiedingen van particulieren en Arnhemse organisaties, zoals moskeeën, kerken, maatschappelijke en onderwijsorganisaties. Ze hebben al allerlei initiatieven en inzamelingen georganiseerd.

Als uw vraag op deze site niet beantwoord is, dan kunt u mailen naar elderhoeve@arnhem.nl dan krijgt u antwoord per mail of wordt u gebeld.