Parkeerplan Sint Marten en Sonsbeekkwartier

In opdracht van het Wijkteam Leefomgeving Noord West is een parkeerplan voor de wijk Sint Marten en Sonsbeekkwartier in de maak. Voor dat plan is ook onderzoek gedaan.

30 november hebben bewoners en ondernemers in Sint Marten Sonsbeekkwartier kennis kunnen nemen van de uitkomsten van dit parkeeronderzoek. Dat gebeurde tijdens een presentatie van de onderzoeksresultaten op een speciale bewonersavond in de Witte Villa Sonsbeek.

Bewoners en ondernemers hebben gepresenteerd gekregen wat is onderzocht en welke deelgebieden bij dit onderzoek zijn onderscheiden.
Die deelgebieden zijn:

  • Sint Marten
  • Graaf Ottoplein en omgeving
  • Sonsbeek Noord
  • Apeldoornseweg
  • Heselbergherweg en omgeving

Het onderzoek levert per deelgebied, maar natuurlijk ook voor het hele gebied Sint Marten Sonsbeekkwartier, o.a. een overzicht op van de parkeercapaciteit inclusief de parkeerplaatsen op eigen terrein, de parkeerdruk (hoe wordt deze parkeercapaciteit benut), parkeermotieven en de herkomst van parkeerders.

Eerste verkenning

Op verzoek van een groep bewoners en ondernemers, die zich eerder hebben gebogen over de parkeerproblematiek in de wijk, heeft er ook een eerste verkenning plaatsgevonden van eventuele mogelijkheden om de parkeercapaciteit uit te breiden. Ook de uitkomsten van deze verkenning zijn op de bewonersavond gepresenteerd.

De uitkomsten van het onderzoek en de verkenning van aanvullende parkeermogelijkheden vormen basisinformatie voor een werkgroep die samen met het Wijkteam Leefomgeving/de gemeente een parkeerplan gaat ontwikkelen voor Sint Marten Sonsbeekkwartier.
Voor de werkgroep is veel belangstelling. Over de leefbaarheid in de wijk en hoe deze met een goed parkeerplan kan worden verbeterd, willen bewoners en ondernemers graag meedenken. Dat is heel plezierig.

Over de samenstelling van de werkgroep zijn tijdens de bewonersavond afspraken gemaakt. Maar bijvoorbeeld ook over de manier waarop bewoners en ondernemers nog meer betrokken kunnen blijven door als klankbord te functioneren voor de leden van de werkgroep en via een digipanel waaraan iedereen kan meedoen.

De ambitieuze planning is dat er in maart 2018 een plan gereed is dat op voldoende draagvlak kan rekenen in Sint Marten Sonsbeekkwartier. Vervolgens moeten het nieuwe college van b&w en de gemeenteraad zich nog over het plan buigen.

Meer info?

Op de wijkwebsite www.sintmartensonsbeekkwartier.nl vindt u ook een impressie van de bewonersavond, de presentatie en de uitkomsten van het onderzoeksrapport.

 

Uw Reactie
Uw Reactie