Wijkprogramma Alteveer/Cranevelt 2021

De wijk Alteveer en Cranevelt is gebouwd in de periode 1930-1940 en 1960-1970. Er wonen ongeveer 3.451 inwoners. De wijk bestaat uit 3 verschillende buurten: Sonsbeek-Noord, Hazegrietje en Alteveer-Cranevelt. Zowel economisch als sociaal-maatschappelijk is de wijk sterk. Er zijn ook veel vrijwilligers die zich voor de wijk willen inzetten. Het gemiddeld inkomen ligt hoog.

In deze wijk staat het ziekenhuis Rijnstate. Het Nederlands Openlucht Museum (NOM) en de dierentuin Burgers' Zoo grenzen aan de wijk. Op alle 3 de locaties is betaald parkeren. Hierdoor ondervindt de wijk parkeerdruk van mensen die gratis willen parkeren.

Ontwikkelingen in de wijk

 • Wijk van de toekomst (stedelijk project energietransitie)
 • Verbouwing/realisatie MasterplanRijnstate
 • Nieuwbouw en Herinrichting Oremusplein (flat (VHV)
 • Verbouwing kantine sportpark 't Cranevelt
 • Nieuwbouw schoollocatie Peter van Anrooylaan/Eduard van Beinumlaan

Acties in 2021

 • Team leefomgeving Noord-Oost ondersteunt de wijk bij allerlei vraagstukken die spelen, bijvoorbeeld subsidieaanvragen, huurcontracten etc.
 • Bewoners geven regelmatig aan dat een horecavoorziening wordt gemist. Nagaan of er formele belemmeringen zijn zoals bepalingen in het bestemmingsplan, voor vestiging horeca.
 • Team Leefomgeving Noord-Oost ondersteunt en adviseert de Noord-Oost Academy.
 • Bestuursadviseur gemeente betrekken bij parkeerdruk in de wijk. Onderzoeksgegevens meenemen in gemeentelijk beleid. Kijken wat voor de wijk mogelijk is om probleem te verminderen.
 • Ondersteunen van de werkgroep Duurzaam Cranevelt en aansluiten bij het programma "wijk van de Toekomst".
 • De gemeente heeft hierin een verbindende rol bij de tot standkoming van een door bewoners gedragen plan voor de herinrichting van het Oremusplein.
 • De gemeente stelt een groenvisie op in samenwerking met werkgroep Groen en zorgt dat visie gedragen wordt door de wijk.
 • Team Leefomgeving Noord-Oost onderzoekt met professionals (wijkagent, stadsdeelmanager) of er voldoende voorzieningen voor de jeugd is, dit in afstemming met de jongeren zelf.

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via noord-oost@leefomgevingarnhem.nl.