Wijkprogramma Centrum 2021

Het centrum is een levendig gebied met een mix van wonen, werken, winkels en horeca. In het Paradijs en het Audrey Hepburnplein is dit elan zichtbaar. De ontwikkelingen in het Coehoorn - Stationsgebied en de verbouwing van Museum Arnhem geven het centrum ook de komende jaren een dynamiek.

Het aantal verhuisbewegingen is relatief hoog en wordt vooral veroorzaakt door jonge bewoners die na hun studie naar elders vertrekken. Meerdere partijen werken samen om bewoners en bezoekers een aangenaam verblijf te bieden in een groen centrum

Dit vinden bewoners van het centrum belangrijk

 • Bij overlast handhaven;
 • Verloedering voorkomen;
 • De versteende straten groener maken;
 • Een schone en veilige leefomgeving.

Acties in 2021

In samenwerking met bewoners en ondernemers van het centrum richt het team leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

 • Stimuleren van de verdere samenwerking tussen de gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen en het Sociaal Wijkteam, gezamenlijke afspraakruimtes in de wijk.
 • Nieuwe vormen van ontmoeten stimuleren, bijvoorbeeld ontmoeten in het groen.
 • Buurtschakels verder ontwikkelen.
 • Integraal preventieve aanpak overlast verwarde personen.
 • Uitvoering project Wonen zonder stigma.
 • Onderzoek naar sport en beweegbehoeften faciliteren, bijvoorbeeld in Paradijs.
 • Aandacht voor verminderen weesfietsen/scooters.
 • Doorontwikkeling vergroening.
 • Ontwikkelingen van onder andere Van Muijlwijkstraat, Rembrandt Theater.

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via csa@leefomgevingarnhem.nl