Wijkprogramma De Laar 2020

De Laar heeft veel mee: ruime gezinswoningen, speel- en buitenruimte met veel groen en water. Er zijn voldoende praktische voorzieningen zoals basisscholen, winkelcentra en sporthallen.

Bewoners vinden het belangrijk dat:

 • de openbare ruimte goed onderhouden wordt, leefbaar en veilig is
 • er verenigingen, bewonersinitiatieven en ontmoetingsplekken zijn in de wijk
 • de voorzieningen in de wijk beter benut worden om sociale contacten te versterken

Acties in 2020

 • We onderzoeken hoe we de gebruiksmogelijkheden van de binnen- en buitenruimte van sporthal De Laar West kunnen verbeteren.
 • Werkgroepen en bewonersinitiatieven worden actief ondersteund (door bijvoorbeeld het inzetten van opbouwwerk of het toeleiden naar subsidieregelingen).
 • Samen met o.a. de woningcorporaties onderzoeken we hoe er meer woningen voor jongeren kunnen komen.
 • Mogelijkheden vergroten om met anderen in de eigen omgeving in contact te komen (bijvoorbeeld buurtcirkels, werkplekken, taalgroepen).
 • Voortzetting van het programma 'Kansrijk opgroeien'. Dit is een project met als uitgangspunt dat alle kinderen in Arnhem gelijke (leer)kansen verdienen.
 • Doorgaan met huisbezoeken aan werklozen (werk- en wijkcoach gaan samen naar bewoners toe).
 • Adequaat reageren op meldingen en ideeën van bewoners (o.a. op social media) en daarbij eigen initiatieven stimuleren.
 • We volgen de activiteiten van de diverse werkgroepen en bieden waar nodig ondersteuning aan.
 • We kijken wat nodig is om De Laar een prettige en veilige woonwijk te houden. 
 • We willen winkelcentrum De Laar Oost aantrekkelijk houden. Dit doen we samen met de winkeliers.