Wijkprogramma De Laar 2021

De Laar heeft veel mee: ruime gezinswoningen, speel- en buitenruimte met veel groen en water. Er zijn voldoende praktische voorzieningen zoals basisscholen, winkelcentra en sporthallen.

Acties 2021

 • Meedoen
  Mensen die dat willen moeten zo veel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Bijvoorbeeld door iets voor de wijk te doen of een betaalde baan te vinden. Een goed netwerk is daarbij belangrijk. Ook ontmoetingsplekken spelen daarin een rol. Het teamleefomgeving werkt aan:
 1. Het verbeteren van zowel de binnen- als buitenruimte van sporthal De Laar-West zodat deze plek en aantrekkelijker wordt als als meer gebruikt wordt.
 2. In het scholengebouw aan de Brabantweg een educatiecentrum en ontmoetingsplek ontwikkelen met name voor de jeugd. 
 3. We blijven werkgroepen en bewonersinitiatieven ondersteunen als dat nodig is. Bijvoorbeeld door het te verbinden aan de juiste professionals of door ze te wijzen op subsidieregelingen.
 4. In samenwerking met sociaal wijkteam ondersteunen we de opzet van buurtschakels en cursussen zoals taalvaardigheidstrainingen en trainingen om het welzijn te verbeteren.
 5. Wij stimuleren de verdere samenwerking tussen Werk&Inkomen en het Sociaal Wijkteam en gezamenlijke afspraakruimtes in de eigen wijk. 
 • Kansengelijkheid
  Volwassenen en kinderen moeten voldoende kansen hebben om zich te ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat we kansen creëren en dat er hindernissen worden weggenomen.  Het teamleefomgeving werkt aan:
 1. Samen met de basisscholen blijven we verder werken aan het programma om kinderen in De Laar gelijke kansen te bieden. De scholen zijn verantwoordelijk voor dit programma en werken nauw samen met de gemeente, Rijnstad, Sportbedrijf en het Sociale Wijkteam.
 2. Wij ondersteunen de verder ontwikkeling van Focusz Academy (Rijnstad). Dit is een plek voor kinderen van 12-18 jaar die steun kunnen gebruiken in hun persoonlijke ontwikkeling en groei. Met buitenschoolse activiteiten werken zij aan huiswerkbegeleiding, weekendschool, talentontwikkeling, ondernemerschap en sport & healthy lifestyle.
 • Openbare ruimte
  Een verzorgde en leefbare buurt is belangrijk om prettig te kunnen wonen. Bewoners, werkgroepen, buurtconciërge (groenaannemer) en gemeente trekken hierin veel samen op. Het teamleefomgeving werkt aan:
 1. Extra aandacht voor spelen/speelplekken, o.a. het verbeteren van de vindbaarheid van de speelplekken in de wijk en zorgen dat deze beter passen bij de leeftijd van de kinderen in de buurt.
 2. We blijven de verschillende bewonersgroepen die zich inzetten voor de leefomgeving actief ondersteunen en verbinden met de professionals in de wijk. 
 3. Samen met de ondernemers blijven we ons inzetten voor het verder verbeteren van winkelcentrum De Laar Oost.  
 • Duurzaamheid
  Steeds meer bewoners zijn geïnteresseerd in duurzamer en energiezuiniger wonen. In De Laar is de bewonersgroep "De Laar Energie Bewust" gestart om bewoners meer bewust te maken van mogelijkheden hiervoor. Het teamleefomgeving werkt aan:
 1. We blijven ons inzetten om bewonersinitiatieven zoals deze te ondersteunen en maximaal aan te laten sluiten bij de stedelijke projecten rondom duurzaamheid en energiebesparing.
 • Wonen
  De afgelopen jaren zijn de woonwensen en behoeften veranderd. Ouderen en jongeren die graag in het gebied willen blijven wonen vinden moeilijk passende woonruimte. Door kamerverhuur is het aantal mensen zonder binding of betrokkenheid de laatste jaren toegenomen. Dit zorgt voor overlast en legt druk op de leefbaarheid. Het teamleefomgeving werkt aan:
 1. We laten onderzoeken hoe er meer woningen voor jongeren (starterswoningen) en ouderen (levensbestendige woningen) gebouwd kunnen worden binnen De Laar.
 2. We willen De Laar goed laten aansluiten op de nieuwe stedelijke aanpak voor de bestrijding van overlast door verkamering.
 3. Wij blijven ons ervoor inzetten dat bewoners op tijd betrokken worden bij het (opnieuw) ontwikkelen van delen van De Laar. Zeker als daarbij nieuwe woningen worden gebouwd. 
 • Veiligheid
  Een veilige buurt is heel belangrijk om prettig te kunnen wonen. Veel bewoners zetten zich actief in voor de veiligheid van De Laar. Daarom willen we samen met hen blijven werken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid, het aanpakken van verloedering en het verminderen van de buurt- en jeugdoverlast. Werkgroepen zoals "buurtveiligheid", "De Laar Schoon" en "De Laar AED proof" zijn voorbeelden van bewoners die zich actief inzetten voor een veilige wijk. Het teamleefomgeving werkt aan:
 1. Samen met bewoners blijven we verkeersproblemen in beeld brengen en wordt er gezocht naar oplossingen. 
 2. We blijven de verschillende bewonersgroepen die zich inzetten voor veiligheid actief ondersteunen en verbinden met de professionals in de wijk. 
 3. Samen met bewoners, wijkprofessionals en instanties blijven we ons inzetten voor het verminderen van buurt- en jeugdoverlast.

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via delaar-elden@leefomgevingarnhem.nl.