Wijkprogramma Elden 2021

Bewoners zijn trots op het dorpse karakter van Elden. Eldenaren zorgen goed voor elkaar en er zijn veel vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken. Elden heeft een nieuw dorpsplatform. Nieuwe bewoners uit de Tuin van Elden sluiten goed aan.

Eldenaren vinden het belangrijk dat 

 • het dorpse karakter van Elden wordt behouden. Bijvoorbeeld door de groengordel in stand te houden en de karakteristieke gebouwen te beschermen;
 • inwoners meer zeggenschap krijgen en meer betrokken raken bij de ontwikkelingen in Elden en bij het project herinrichting Openbare Ruimte;
 • er aandacht komt voor eenzaamheid en langer thuis wonen omdat er relatief veel ouderen in Elden wonen;
 • Elden een dementievriendelijk dorp wordt;
 • de verkeerssituatie en de leefomgeving veilig is.

Acties 2021

 • We ondersteunen Eldenaren bij het overeind houden van de dorpsvisie en het visiedocument 'De parels van Elden'.
 • We geven meer zeggenschap aan bewoners door hen te betrekken bij de herinrichting van 4 straten in Elden en bij andere projecten en inititiatieven in het dorp.
 • Wij ondersteunen waar nodig het nieuwe bewonersplatform met hun activiteiten. 
 • Het project 'Elden met Elkaar' wordt voortgezet, met specifieke aandacht voor omgang met dementie.
 • In samenspraak met bewoners (verkeerswerkgroep) gaan we de verkeersknelpunten aanpakken.
 • We bestrijden overlast op plekken waar die wordt ervaren.
 • Aandacht voor leegstaande panden, AZC en parkeren.