Wijkprogramma Het Arnhemse Broek 2021

Het Arnhemse Broek is een woonwijk met bewoners die een diverse achtergrond hebben. Veel bewoners huren van corporaties. Een groot deel van de corporatiewoningen zijn de afgelopen jaren gerenoveerd. Mede door oplevering van Het Nieuwe Kadekwartier is er een stijging van particulier bezit.

Het voormalige industriegebied langs de Rijn zal een transformatie ondergaan. Het industrieterrein krijgt een woonfunctie. De mogelijkheden van de Rijnkade geven een extra kwaliteit aan de plannen.

Ontwikkelingen in de wijk

Gezondheid
Alle activiteiten die door het team Leefomgeving ondersteund worden, hebben extra aandacht voor het thema gezondheid. Het verminderen van overgewicht en obesitas bij kinderen heeft prioriteit. 

Ontmoeten
De verbouwing van de Symfomie wordt in 2021 afgerond. Zo krijgt het Arnhemse Broek een meer toegankelijk en herkenbaar wijkcentrum. Dat komt meer tegemoet aan de vraag van bewoners voor ontmoetingsruimte in de buurt. 

Openbare ruimte 
Medio 2021 gaat Vivare haar huurwoningen in het Statenkwartier renoveren. Dit biedt kansen om ook de openbare ruimte te verbeteren. We willen ook de huidige 13 groen- en afvalinitiatieven van bewoners doorontwikkelen en zo gezamenlijk aan een groene en schone buurt blijven werken. 

Acties in 2021

Samen met bewoners en ondernemers van het Arnhemse Broek richt het team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties:

 • Het behouden van bestaande initiatieven voor ontmoeten zoals, 'De Kansen', De Symfonie, De Blokhut, de Blauwe Tomaat en het Toon Hermanshuis.
 • Samen met basisscholen blijven wij werken aan het programma om kinderen gelijke kansen te bieden, zoals de doorgaande leerlijn Hugo de Grootschool/Paulusschool. 
 • Het project 'Het Fort' gaat het derde jaar in.
 • Het uitvoeren van het project Wonen zonder stigma.
 • Samen met bewoners, wijkprofessionals en instanties blijven we ons inzetten voor het verminderen van buurt- en jeugdoverlast, zoals via het wijkveiligheidsoverleg.
 • We zetten Go in, in samenwerking met alle partners in de wijk.
 • Er is aandacht voor het JOGG-programma vanuit Sportbedrijf.
 • We zetten Broek Omhoog in.
 • We willen het aantal weesfietsen en scooters verminderen.
 • Het ondersteunen van de projectgroep groen in het Arnhemse Broek.
 • We ondersteunen de projectgroep afval in het Arnhemse Broek.
 • We gaan meesturen en meedenken bij de transitie van woningen en woningontwikkeling (voor ouderen).
   

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via csa@leefomgevingarnhem.nl.