Wijkprogramma Klarendal 2021

Klarendal is een volkswijk met bewoners die graag zelf het stuur in handen houden en de gemeente weten te vinden als er iets nodig is. De bevolking is in de loop van de jaren wel veranderd. Wat opvalt, is het grote aantal eenpersoonshuishoudens (60%) een eenoudergezinnen (10%). Het aandeel inwoners met een niet-westerse achtergrond is ruim 22,5%.

De sociale cohesie in de wijk is relatief groot, maar problemen als verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast worden ook als groter ervaren dan gemiddeld in Arnhem. Het gemiddelde inkomen in de wijk is lager dan gemiddeld in de stad en het aantal inwoners met een uitkering duidelijk hoger.

In Klarendal zijn bewoners georganiseerd in het bewonersoverleg. Daarnaast zijn er enkele werkgroepen (Klarendal Schoon en de Poepgroep) actief. Er zijn veel ondernemers in de wijk, ondernemers van het Modekwartier hebben zich verenigd in DOCKS. De Mix, het jongerencentrum in de wijk, krijgt ook weer nieuw elan en wordt zo hopelijk aantrekkelijker voor grotere groepen jongeren.

Acties in 2021

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijk Klarendal richt het Team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

 • Met het sociale wijkteam Arnhem en het gebiedsteam Werk en Inkomen een gezamenlijke aanpak ontwikkelen voor gezinnen met hoge schulden of afhankelijkheid van een bijstandsuitkering.
 • Het ondersteunen van ontmoetingsplekken, zoals Villa Klarendal, de Leuke Linde en de Wasplaats.
 • Stimuleren van de samenwerking tussen buurthuizen (ook over het wijkniveau heen).
 • Onderzoeken welke voorzieningen missen in de wijk en hoe we nog beter zichtbaar maken wat er allemaal al is.
 • Het programma 'Kansrijk Opgroeien' doorzetten en nog verder verbeteren. De focus voor 2021 ligt op het vergroten van de ouderbetrokkenheid bij dit programma zodat de kinderen het geleerde ook thuis kunnen toepassen en ouders dit kunnen ondersteunen.
 • We bieden voor de kinderen op het primair onderwijs een dagelijks naschools programma.
 • Ook hebben we extra aandacht voor een doorlopende lijn voor kinderen die de overstap maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
 • Het programma GO (Gezond Onderweg) dat al in andere wijken in Arnhem succesvol is, wordt ook in Klarendal opgestart. Hierbij worden kinderen en het gezin langdurig begeleid om een gezondere leefstijl aan te leren.
 • Instellen kernteam veiligheid waarin verschillende partners op gebied van veiligheid, handhaving en jongeren vertegenwoordigd zijn.
 • Opstellen van een veiligheidsagenda en het uitvoeren van deze agenda.
 • Preventief inzetten van "bemoeizorg" bij overlastgevende personen die geen hulp willen aanvaarden.
 • In het project 'samen sterk zonder stigma' gaan we kijken hoe we burencontact kunnen verbeteren.
 • In het kader van de Arnhem Oost aanpak vragen we ook aandacht voor de wijkeconomie. Meer dan ooit is het verbeteren van de verbinding tussen het centrum van de stad en het Modekwartier van belang.
 • We zetten in op een parkeerplan in Klarendal-Zuid. Hierbij moeten ook fietsparkeren en laadpalen/laadpleintjes worden meegenomen.

Het complete Wijkprogramma kunt u opvragen via noord-west@leefomgevingarnhem.nl