Wijkprogramma Presikhaaf 2021

Presikhaaf is voor velen een prettige wijk om te (blijven) wonen. Er zijn allerlei voorzieningen. Bijvoorbeeld het vernieuwde winkelcentrum Presikhaaf, Park Presikhaaf met veel ruimte voor recreatie, de vele scholen, relatief veel speelplekken, sportclubs en sportvelden, meerdere kerken en moskee.

In Presikhaaf wonen zo'n 16.000 bewoners, verdeeld over 8.800 huishoudens (waarvan de helft éénpersoons). De helft van alle Presikhaafers heeft een migratieachtergrond. Een derde van de bewoners heeft een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. 70% van de huizen in Presikhaaf is een huurwoning, waarvan 48% sociale huur. Van de 30% koopwoningen staan de meeste in Presikhaaf-Oost; Elsweide en Over het Lange Water.

Naast dat het een prettige wijk is om te wonen kent de wijk door haar samenstelling ook uitdagingen. Zo is het voor sommige bewoners uit Presikhaaf niet vanzelfsprekend dat zij op financieel gebied, of op sociaal gebied makkelijk mee komen. Daarnaast zorgt de grote verscheidenheid van de wijk ook voor uitdagingen in  de openbare ruimte. Diversiteit zorgt in de openbare ruimte voor anonimiteit, waardoor bewoners zich minder verantwoordelijk voelen voor die ruimte en voor elkaar.

Acties 2021

Waar gaan we komend jaar aan werken? We streven per thema de volgende doelen na:

  • Meedoen
    Meer bewoners kunnen zichzelf financieel redden. Meer bewoners hebben contacten in de buurt en nemen deel aan activiteiten en/of zijn hier actief in. Meer bewoners spreken, lezen en schrijven de Nederlandse taal. Meer bewoners hebben een gezonde leefstijl.
  • Veiligheidsdoelen
    Bewoners ervaren minder woonoverlast. Bewoners ervaren minder last van zwerfafval, vandalisme en andere problemen in de openbare ruimte (minder fyieke verloedering). Er wordt minder hard gereden in Presikhaaf en er is minder parkeeroverlast.
  • Gelijke kansen
    Meer ouders zijn in staat om hun rol en verantwoordelijkheid te nemen in de opvoeding. Presikhaafse kinderen worden meer ondersteund bij de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, het verplaatsen in en omgaan met anderen en het ontwikkelen van hun talenten. Presikhaafse jongeren zijn meer weerbaar door een positief zelfbeeld, kunnen zich verplaatsen in en omgaan met anderen en zien hun meerwaarde voor de samenleving. 

Contact

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl