Wijkprogramma Kronenburg en Vredenburg 2022

Kronenburg en Vredenburg zijn wijken in Arnhem-Zuid. Belangrijke thema's voor deze wijken zijn meedoen, openbare ruimte en veiligheid.

Kronenburg

Kronenburg is een wijk die centraal ligt ten aanzien van veel voorzieningen. Aantrekkelijk zijn de openbaar vervoer verbindingen, uitvalswegen, het winkelcentrum, bibliotheek, zorg en gemeenteloket voor zuid. Door de hoogbouw en het weinige groen is de temperatuur aantoonbaar hoger. Parkeeroverlast, overlast ongedierte en het onderhoud van het groen is een doorn in het oog van vele bewoners. 

Wijkprogramma Kronenburg 2022

Het Wijkprogramma Kronenburg 2022 ziet er wat anders uit dan eerdere wijkprogramma’s. Dat komt omdat er het ontwikkelperspectief invloed heeft op de ontwikkelingen van de wijk in het komende jaar.

Het ontwikkelperspectief

De wijk Kronenburg ligt in het hart van Arnhem-Zuid. Het is een wijk met veel mogelijkheden om te wonen, winkelen en werken. Het ontwikkelperspectief is door de Raad vastgesteld. Het ontwikkelperspectief is gemaakt voor Kronenburg als ‘hart van Arnhem-Zuid’. Dit is een visie voor de toekomst van Kronenburg en gaat over verschillende onderwerpen, zoals openbare ruimte en groen, klimaat en duurzaamheid, woningbouw, verkeer en voorzieningen. In de visie staan de hoofdlijnen, concrete plannen worden later uitgewerkt.

Het doel van deze visie is dat we samen met bewoners, bedrijven en andere organisaties van Kronenburg in de komende jaren een fijne en levendige wijk willen maken. Zo zijn er al verschillende initiatieven om de wijk te vergroenen. Dat willen we op meer plekken in de wijk gaan doen en op een veel grotere schaal. Ook komen er meer ontmoetingsplekken en verschillende voorzieningen en betere routes voor autoverkeer, fietsers en wandelaars. Op de website van de gemeente is een aparte projectpagina over de ontwikkelvisie.

Overige acties 2022

 • Wijkschouw voor Appelgaard.
 • Initiatieven uit de wijk zoveel mogelijk verbinden met het ontwikkelperspectief.

Het complete Wijkprogramma kunt u opvragen via RKV@leefomgevingarnhem.nl

Vredenburg

Vredenburg is aantrekkelijke wijk voor bewoners vanwege de goede ligging, dicht bij het stadscentrum en veel voorzieningen binnen handbereik. Aan de noordzijde kantoren en aan de zuidzijde voorzieningen als het COA, Iriszorg, basis- en voortgezet onderwijs. Dat is een extra belasting voor de bewoners van Vredenburg om diverse redenen: parkeerdruk aan de noordzijde en vervuiling en een gevoel van onveiligheid door de zuidzijde.

Wijkprogramma Vredenburg 2022

Acties voor het wijkprogramma van Vredenburg verdeeld in veiligheid en handhaving, openbare ruimte en meedoen / ontmoeten.

Acties veiligheid en handhaving:

 • Kijken naar de mogelijkheden om hondenbezitters bewust te maken van de overlast en het faciliteren van zakjes en prullenbakken om hondenpoep op te ruimen.
 • Onderzoeken of andere bordjes duidelijker kunnen aangeven waar het hondenlosloopgebied begint en eindigt.
 • We blijven aandacht schenken aan overlast van drugs tijdens het  maandelijkse wijkveiligheidsoverleg. Bij het veiligheidsoverleg komen de gemeente, politie en  handhaving samen.

Acties openbare ruimte:

 • Ondersteunen van bewonersinitiatieven om versteende pleinen/hofjes te vergroenen.
 • Onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor speelplekken voor kinderen.
 • Bewoners motiveren om eigen tuinen te vergroenen in plaats van te verstenen.

Acties meedoen / ontmoeten:

 • Realisatie van het Immerlokaal in Immerloopark.
 • Bewoners stimuleren om aan te geven waar ze graag bankjes willen zien in de openbare ruimte. Bewoners kunnen hun verzoek per e-mail doorgeven aan SVB, Stichting Bewoners Vredenburg: sbvredenburg@gmail.com 
 • Bewoners stimuleren om zelf activiteiten te organiseren. Voor het organiseren van een activiteit waarbij bewoners elkaar kunnen ontmoeten kan een subsidie worden aangevraagd. 
 • Onderzoeken in hoeverre (culturele en maatschappelijke) activiteiten zo veel mogelijk georganiseerd kunnen worden in De Vredenburcht.

Het complete Wijkprogramma kunt u opvragen via RKV@leefomgevingarnhem.nl