Wijkprogramma Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg 2021

Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg zijn wijken in Arnhem-Zuid. Belangrijke thema's voor deze wijken zijn meedoen, openbare ruimte en veiligheid.

Rijkerswoerd

Rijkerswoerd is een grote wijk met veel jonge gezinnen. Bewoners waarderen het vele water in de wijk, de groene speelgelegenheden voor kinderen. Bewoners (forenzen) hechten aan de goede verbindingen met de uitvalswegen. Bewoners geven aan dat er behoefte is aan een extra ontmoetingsplek centraal in de wijk. Geconstateerd wordt dat de kloof tussen arm en rijk vergroot, verhuisbewegingen groot zijn, ouders moeite hebben met opvoeden, kinderen en ouders veel thuis zitten (individualiseren). 

Kronenburg

Kronenburg is een wijk die centraal ligt ten aanzien van veel voorzieningen. Aantrekkelijk zijn de openbaar vervoer verbindingen, uitvalswegen, het winkelcentrum, bibliotheek, zorg en gemeenteloket voor zuid. Door de hoogbouw en het weinige groen is de temperatuur aantoonbaar hoger. Parkeeroverlast, overlast ongedierte en het onderhoud van het groen is een doorn in het oog van vele bewoners. 

Vredenburg

Vredenburg is aantrekkelijke wijk voor bewoners vanwege de goede ligging, dichtbij het stadscentrum en veel voorzieningen binnen handbereik. Aan de noordzijde kantoren en aan de zuidzijde voorzieningen als het COA, Iriszorg, basis- en voortgezet onderwijs. Dat is een extra belasting voor de bewoners van Vredenburg om diverse redenen: parkeerdruk aan de noordzijde en vervuiling en een gevoel van onveiligheid door de zuidzijde.

Acties in 2021

  • Samen met onze netwerkpartners voor iedereen zichtbaar maken welke mogelijkheden er zijn. dat willen wij bereiken door passend wonen met zorg op maat Croydonplein (SWT, TLO, bewoners), te beginnen met huishoudelijke hulp.
  • We willen ondersteuning bieden bij het realiseren van een ontmoetingsplek in het Immerloopark door Stichting Immerloopark: ‘Immerlokaal’.
  • Realiseren van buurthuis in Kronenburg samen met bewoners en welzijnpartners.
  • Opzetten van een naschools programma bij de pilotscholen in Rijkerswoerd en Vredenburg ten behoeve van kinderen die in armoede leven.
  • We willen bewonersinitiatieven aanjagen en ondersteunen, zoals containertuintjes bij de Rijnlandflat en hofjes vergronen bij Ekamphof.
  • Vergroenen en herinrichten van het Croydonplein en het pleintje bij de zigzagtrap.
  • Bomen Gaardenhage: samen met buurtbewoners een duurzeme oplossing vinden.
  • Samen met de woningcoöperatie, bewoners en welzijnspartners het woongenot in probleem- gebieden verbeteren.
  • In Rijkerswoerd samen met bewoners inventariseren en prioriteren van onveilige verkeerssituaties.