Wijkprogramma Schaarsbergen 2021

Ten noorden van de Schelmseweg ligt de wijk Schaarsbergen. Deze wijk kent veel vrijstaande huizen in het groen en biedt toegang tot nationaal park de Hoge Veluwe. De oppervlakte van de wijk beslaat de helft van Arnhems totale oppervlakte. Schaarsbergen is een krachtige, zelfredzame wijk; wijkbewoners zijn doorgaans goed geïnformeerd en maatschappelijk actief.

In Schaarsbergen is de vereniging Schaarsbergen actief, in de volksmond Dorpsraad Schaarsbergen. De wijkmanager van het gemeentelijke Team Leefomgeving Noord West stemt regelmatig af met het bestuur van de dorpsraad, hierdoor komen steeds beter vraagstukken vanuit de wijk in beeld.

De dorpsraad heeft het idee opgepakt een digitale community voor Schaarsbergen te ontwikkelen en deze open te stellen voor bewoners en non-profit organisaties.  
Schaarsbergen heeft geen buurthuis. Het dorpshuis geeft op een eigen manier wel invulling aan deze behoefte en werkt daarbij samen met de dorpsraad, wijkmanager en andere aanbieders uit de wijk. De beheerder van het dorpshuis denkt en doet mee op stedelijk niveau hoe de samenwerking tussen buurthuizen te versterken. 

Bewoners vinden het belangrijk dat:

 • het ingezette programma groot onderhoud / voorkomen wateroverlast volledig wordt afgerond.
 • er inzicht is in het planmatige onderhoud van de buitenruimte.
 • er activiteiten zijn om elkaar te kunnen ontmoeten.
 • dat wordt vastgesteld hoe het ontmoeten en spelen het best gefaciliteerd kunnen worden met de bestaande locaties in de wijk of in de openbare ruimte.
 • dat er voldoende aandacht is voor de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid in de wijk.

Acties in 2021

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijk Schaarsbergen richt het Team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

 • Onderzoeken of een aanpak rond eenzaamheid en ondersteuning nodig is.
 • Voor onderzoek naar speelbehoefte binnen de gemeente capaciteit vrijmaken. Planvorming- en uitvoering samen met bewoners.
 • Een kleine informele ontmoetingsplek wordt in overleg met omwonenden aangelegd bij de toekomstige wadi aan de Kemperbergerweg.
 • Team Leefomgeving organiseert een proces waarin door deskundigen op het gebied van mobiliteit en verkeer integraal naar de wijk wordt gekeken. Binnen de gemeente zal hiervoor capaciteit vrij gemaakt moeten worden voor onderzoek. Bewoners worden betrokken bij planvorming- en uitvoering
 • Afronden eerste 2 bouwstenen van het project groot onderhoud en voorkomen wateroverlast.
 • Bewoners inzicht bieden in de planmatige meerjaren onderhoudscyclus van de buitenruimte. 
 • Op vakantiepark Arnhem leven diverse veiligheidsvraagstukken, hiervoor is een stedelijk projectleider aangesteld.
 • Over de energietransitie worden wijkgesprekken gepland.

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via noord-west@leefomgevingarnhem.nl